Ons volkslied

Vrienden GUG

Info voor toeristen

    0481-421408 06-1387 66 24

 

 
 
Als een vorst wonen aon de Gèndtse diek    (dinsdag 24 maart ) Terug Vépé
   
Deze pagina wordt mede mogelijk gemaakt door deze Gendtse Vrienden
 
 
 

 

 

 

 

   
 
 
 
 
 
 
 

Mei 2019 had het college een positief principebesluit genomen. Nu ligt er een ontwerp op tafel dat ook door de Welstandcommissie enthousiast is ontvangen. Het bouwplan aan de Markt kan de procedure in. Bij een gunstig verloop verwacht Ester Spoeltman volgend jaar met de bouw te starten.  Verbouw van de oude schoenfabriek tot 2 joekels van appartementen en aan de voet van de dijk een complex van 14 appartementen met een riant uitzicht over onze polder.

 Twintig jaar is er over gedaan. Schetsen en plannen kwamen telkens in de Lingewaardse  prullenbak terecht. Bovendien was de recessie een vertragende factor. Maar nu is het zover. Beide partijen hebben water bij de wijn gedaan, zei het college vorig jaar. Ester Kuijer: “Wij gaan voor Gendt er een heel mooi gebouw neerzetten”, zo was haar reactie destijds. En ze heeft woord gehouden. Kristinsson Architecten uit Deventer heeft een ontwerp gepresenteerd dat op het gemeentehuis  ‘laaiend enthousiast’ is ontvangen, zegt ze. Alleen de suggestie om het complex Markt Gendt vindt de gemeente geen goed plan.  Daarvoor haalt ze de schouders op. “Van begin af aan heb ik gezegd, ik wil een mooi pand. Hiervoor hebben nu een belangrijke stap gemaakt.” Alles is uit de kast gehaald. “Ik ben reuze benieuwd wat Gendt er van vindt.” 

De bedoeling was om het ontwerp tijdens een openbare bijeenkomst te presenteren. De coronacrisis heeft dat onmogelijk gemaakt. Omwonenden zijn door SpoeltmanBouw persoonlijk geïnformeerd.

Er is goed naar Gendt geluisterd, zegt Ester. “De schoenfabriek blijft staan.” Cruciaal voor het dorp, weet ze nu. Het pand aan de Markt heeft alleen voor Gendt geschiedenis, maar geen monumentale status. Wel de herinneringen. Het is gebouwd als noodgemeentehuis en later verbouwd als schoenfabriek. Daarna werd het weer een dependance van de gemeente, Scouting Gendt en tot slot tijdelijk onderkomen voor de Historische Kring Gente.

Als herinnering aan de schoenfabriek krijgen beide  panden een industriële uitstraling. De achterkant van de schoenfabriek wordt eraf geknipt om buiten meer ruimte te maken. Daarvoor in de plaats krijgt de verbouwde fabriek een glazen achterwand.  Het appartementencomplex is industrieel vormgegeven. Twee penthouses op de nieuwbouw maken het pand af. Het wordt aan de voet van de dijk gebouwd. Om ook het Waterschap Rivierenland over de streep te trekken wordt er een keerwand in de grond geduwd. Voor het nieuwe pand is  een bestemmingsplanwijziging nodig. Voor  verbouw van de schoenfabriek is alleen een omgevingsvergunning. Beide plannen worden voor inspraak ter visie gelegd.

De basis van het plan is door de gemeente Gendt gelegd. Net voor de gemeentelijke herindeling kwam de schoenfabriek stevig op de Gendtse raadsagenda. Speculanten uit Bemmel hadden er hun zinnen op gezet om Providentia te kopen, te slopen om er vervolgens appartementen te kunnen bouwen.

Het college kreeg er lucht van en wist met steun van de raad het onheil keren. Het gemeentelijk monument Providentia kwam via een creatieve constructie met Jos Kuijer in eigendom van de gemeente. Als dekkingsmiddel werd door wethouder Theo Berns van financiën geadviseerd de verkoop van de oude schoenfabriek aan de toenmalige eigenaar Jos Kuijer van SpoeltmanBouw te verkopen. In ruil voor woningbouw.
Over pakweg twee jaar wonen hier geen mensen  als God in Frankrijk, maar als vorst aon de Gèndtse diek.

 

 
 

Naar het archief

Actueel Kalender Polder Afscheid Martinus
Moment Links Mevrouw Gug Bekende Gendtenaren
Wit je nog Geroezemoes Waal Groeten uit Gendt
Gesprekje Keuvele Kasteel Zwarte bladzijde
Hulhuizen Vrienden van GuG Ons volkslied Het platteland

Stichting Groeten uit Gendt heeft ten doel het stimuleren en bewaren van het Gendtse cultuurgoed.

De stichting tracht haar doel te verwezenlijken door het onderhouden van een website en onder de aandacht te brengen van karakteristieke kenmerken van het dorp Gendt tijdens uiteenlopende activiteiten bij alle lagen van de bevolking.

Het gebruik van het Gendtse dialect wordt bevorderd en zo mogelijk gestimuleerd.

 

0481 - 421408

 
St. Maartenstraat 21 6691 XW Gendt
     

Foto bestellen

 
     

Privacy reglement