Ons volkslied

Vrienden GUG

Info voor toeristen

    0481-421408 06-1387 66 24  

 

 
 
D66:  Verleiden lokale agrariër   (zaterdag 10 oktober ) Terug Vépé
   
Deze pagina wordt mede mogelijk gemaakt door deze Gendtse Vrienden
 
 
 

 

 

 

 

   
 
 
 
 
 
 

Verzoek het college haar uiterste best te doen de lokale agrariër te verleiden op korte termijn volledig af te zien van het gebruik van landbouwgif in de Gendtse Waard.” Was getekend, raadslid Corrie Dolmans van D66. Donderdag 15 oktober kan haar motie in stemming worden gebracht. Peter Roelofsen is getergd en zegt er niets van te begrijpen.

De motie wordt ondersteund door de oppositiepartijen SP, GroenLinks en de PvdA. De ‘lokale agrariër’ werd pas in het proces gemoeid nadat de motie bij de griffier lag. Waarom is mij vooraf niets gevraagd, reageert Roelofsen. Hij boert in de polder in nauw overleg met Staatsbosbeheer. Zijn koeien zijn beeldbepalend.

 

Er zijn afspraken gemaakt om zo min mogelijk bestrijdingsmiddelen te gebruiken, weet Peter. “Over een paar jaar wordt samen met Staatsbosbeheer bekeken of er aanpassingen nodig zijn. De vraag is dan, doen wij het wel of niet goed.”  Boeren hebben wel aandacht voor de natuur en het welzijn voor hun dieren. Een weiland met te veel distels vraagt om maatregelen te nemen.

Dolmans wil daar niet op wachten. Zij verzoekt het college om samen met de provincie Peter Roelofsen mee te nemen naar een ‘duurzame, natuur inclusieve kringlooplandbouw.’ Dolmans: “Het is tevens onze opgave de biodiversiteit juist in onze kwetsbare Natura2000 gebieden te bevorderen”

Dat de motie van D66 wordt aangenomen is gering. De meerderheid van de raad is nog in stilzwijgen gehuld. De verantwoordelijke wethouder is Johan Sluiter.
 

 

 
 

Naar het archief

Actueel Kalender Polder Afscheid Martinus
Moment Links Mevrouw Gug Bekende Gendtenaren
Wit je nog Geroezemoes Waal Groeten uit Gendt
Gesprekje Keuvele   Zwarte bladzijde
Hulhuizen Vrienden van GuG Ons volkslied Het platteland

Stichting Groeten uit Gendt heeft ten doel het stimuleren en bewaren van het Gendtse cultuurgoed.

De stichting tracht haar doel te verwezenlijken door het onderhouden van een website en onder de aandacht te brengen van karakteristieke kenmerken van het dorp Gendt tijdens uiteenlopende activiteiten bij alle lagen van de bevolking.

Het gebruik van het Gendtse dialect wordt bevorderd en zo mogelijk gestimuleerd.

 

0481 - 421408

 
St. Maartenstraat 21 6691 XW Gendt
     

Foto bestellen

 
     

Privacy reglement