Ons volkslied

Vrienden GUG

Info voor toeristen

    0481-421408 06-1387 66 24  

 

 
 
Nieuw raadslid Berrie Rensen    (dinsdag 29 september ) Terug Vépé
   
Deze pagina wordt mede mogelijk gemaakt door deze Gendtse Vrienden
 
 
 

 

 

 

 

   
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Het doorgronden van het krachtenspel in de gemeentepolitiek is een kwestie van inzicht, geduld en kunnen incasseren. Lingewaard is hierin niet anders. Hoe lopen de verhoudingen tussen coalitie en oppositie? Je persoonlijke mening uiten of partijdiscipline? Om een doel te bereiken wel of geen handjeklap achter de schermen? Waarom ligt de afstand tussen politiek en burger mijlenver uit elkaar? Vind je politiek leuk?

q
“Als wisselspeler en nieuw raadslid vind ik dat je met luisteren moet beginnen.”

Op de laatste vraag zegt Berrie Rensen volmondig ja. “De landelijke politiek heeft me altijd al geïnteresseerd. Ik kijk op tv graag naar politieke onderwerpen ” De rest van de vragen heeft het pas geïnstalleerde raadslid van de VVD nog geen antwoord. Afgelopen week was zijn eerste raadsvergadering. “Als wisselspeler en nieuw raadslid vind ik dat je met luisteren moet beginnen.”

Bij persoonlijke bescheidenheid in de politiek loop je kans door ervaren debaters afgetroefd te worden. De 52 jarige Gendtenaar kiest in de politiek voor een bescheiden start. In 2016 werd hij lid van VVD Lingewaard. Een jaar later stond hij als achtste op de verkiezingslijst. Niet gekozen, maar twee jaar later mag hij raadslid Luc de Pauw opvolgen die door verhuizing naar Nijmegen afscheid heeft moeten nemen.  “Ik krijg nu mooi de kans om er in te groeien. ” Zijn ambitie is zegt hij, om voor de VVD én voor heel Lingewaard een gewaardeerd raadslid te zijn.

Zijn tijd  komt wel. In 2022 zijn de gemeenteraadsverkiezingen. Volop de gelegenheid om in het verkiezingsprogramma van de VVD aandachtspunten in te brengen. Ook voor Gendt? Een Gendts raadslid voor héél Lingewaard? Berrie lacht. “Natuurlijk, je bent er voor de hele gemeente, maar dat neemt niet weg dat ik de Gendtse bevolking graag oproep om mij input te geven.”

q
“Je moet je onderscheiden als partij, niets als raadslid. "

Om als nieuw raadslid te kunnen profileren zijn onderwerpen welkom. Nieuwe onderwerpen die door partijgenoten nog niet bij de  horens zijn gevat, weet ook Berrie Rensen. Dat zijn de mores binnen politieke partijen. Raadsleden hebben onderwerpen voor het woordvoerderschap. Binnen de fractie kan iedereen zijn zegje doen, maar in een openbare vergaderingen gelden andere regels. Dan is alleen de woordvoerder aanzet. Dat gebeurt in Lingewaard niet altijd. Herrie in de pot als een eigen mening niet strookt met je partij. Het Gendtse raadslid Marijken van Aalten van lingewaard.NU is hierin het levend voorbeeld.  Zij kan haar wethouder nog zenuwachtig maken.
Berrie Rensen vindt het geen probleem om zich aan partijdisciplines te houden, zoals dat heet.  “Je moet je onderscheiden als partij, niets als raadslid. Net als in de sport ben je in dienst van een team.” Door op tv politieke programma’s te volgen, weet hij  dat openlijke verdeeldheid binnen de partij verkeerd kan uitpakken.

Binnen de VVD Lingewaard wordt geluisterd naar nieuwkomers. Die kunnen nieuwe inzichten aandragen, zegt hij. “Dat kan verfrissend werken.” Als ondernemer met 25 jaar ervaring,  heeft hij  wat aandachtspunten.  Er zijn raadsleden die veel tijd en woorden nodig hebben om iets te zeggen. Hij houdt meer kort, krachtig en zonder moeilijke woorden.

q
Geduld hebben met collega raadsleden die herhaling als kunst hebben verheven.

Tijdens zijn eerste raadsvergadering schoot burgemeester Josan Meijers om 22.00 uur uit haar slof. Het duurde haar veel te lang. Het agendapunt ging over het raadsvoorstel Vossenhol, met 8 bijlagen, 3 moties en politiek gevoelige bewonersparticipatie. En dan moet je geduld hebben met collega raadsleden die herhaling als kunst hebben verheven.

Als VVD-er heeft raadslid Berrie Rensen ook te maken met een 'eigen wethouder'.

Lokale raadsleden en bestuurders lopen kans bij besluitvorming met dubbele pet met gewetensnood op het pluche te zitten. Berrie Rensen kan er ook mee te maken krijgen Hij is makelaar/taxateur, ondernemer en lid van Raad van Toezicht van stichting De Linge. Als VVD-er heeft hij te maken met een eigen wethouder van onder meer volkshuisvesting, grondexploitatie en onderwijs. Portefeuilles die raakvlakken hebben met Rensen als makelaar/taxateur en toezichthouder van een  onderwijsstichting.

Integriteit is vanzelfsprekend begint hij. Rensen ziet het echter als zijn  voordeel om op raadsvoorstellen met  deskundigheid te kunnen  beoordelen. En, zegt hij terloops, zijn hobby is studie Nederlands Recht. Hij is halverwege.  Politiek Lingewaard opgepast, Staats en bestuursrecht heeft hij reeds in zijn pocket. Bescheidenheid bij Berrie past alleen als nieuw raadslid. Zijn ambitie is om ooit nog eens wat te gaan doen in de advocatuur, zegt hij zonder ophef.
 

 
 

Naar het archief

Actueel Kalender Polder Afscheid Martinus
Moment Links Mevrouw Gug Bekende Gendtenaren
Wit je nog Geroezemoes Waal Groeten uit Gendt
Gesprekje Keuvele   Zwarte bladzijde
Hulhuizen Vrienden van GuG Ons volkslied Het platteland

Stichting Groeten uit Gendt heeft ten doel het stimuleren en bewaren van het Gendtse cultuurgoed.

De stichting tracht haar doel te verwezenlijken door het onderhouden van een website en onder de aandacht te brengen van karakteristieke kenmerken van het dorp Gendt tijdens uiteenlopende activiteiten bij alle lagen van de bevolking.

Het gebruik van het Gendtse dialect wordt bevorderd en zo mogelijk gestimuleerd.

 

0481 - 421408

 
St. Maartenstraat 21 6691 XW Gendt
     

Foto bestellen

 
     

Privacy reglement