Ons volkslied

Vrienden GUG

Info voor toeristen

    0481-421408 06-1387 66 24

 

 
 
Oorlogsmonument is compleet    (maandag 4 mei ) Terug Vépé
   
Deze pagina wordt mede mogelijk gemaakt door deze Gendtse Vrienden
 
 
 

 

 

 

 

   
 
 
 
 
 
 
 

En nu is die compleet, zegt bestuurslid Ton Balduk van Oranjestichting Gendt  
Het oorlogsmonument is voorzien van twee natuurstenen plaquettes met de namen van hen die door oorlogsgeweld tijdens de Tweede Wereldoorlog zijn omgekomen.
De namen geven voor altijd een keihard beeld van de oorlog dichtbij huis.
Echtparen, gezinnen, mannen, vrouwen, jongelui, kinderen, durpelingen en mensen die ‘toevallig’ op bezoek waren.

Het plaatsen van de plaquettes  zou tegelijk moeten vallen met de festiviteiten omdat het 75 jaar geleden is dat ons land is bevrijd.
Door de coronarichtlijnen van de overheid is het niet mogelijk  om het  ‘complete’ monument met het nodige ceremonieel te onthullen, verzucht Balduk.

Het draaiboek lag al klaar. Maar toch, Gendt zal dankzij de inzet van Oranjestichting Gendt de slachtoffers blijven herinneren.

En het was een historische Dodenherdenking.

Het bestuur van Oranjestichting Gendt heeft met een goed gevoel een krans mogen leggen.

Annemarie Buurman had eerder al namens Pastoraatsgroep Gendt een krans gelegd.

Pieter Rasing heeft de dag indrukwekkend afgesloten met een Last Post bij de Gent.

Naar de herdenking

 
 

Naar het archief

Actueel Kalender Polder Afscheid Martinus
Moment Links Mevrouw Gug Bekende Gendtenaren
Wit je nog Geroezemoes Waal Groeten uit Gendt
Gesprekje Keuvele   Zwarte bladzijde
Hulhuizen Vrienden van GuG Ons volkslied Het platteland

Stichting Groeten uit Gendt heeft ten doel het stimuleren en bewaren van het Gendtse cultuurgoed.

De stichting tracht haar doel te verwezenlijken door het onderhouden van een website en onder de aandacht te brengen van karakteristieke kenmerken van het dorp Gendt tijdens uiteenlopende activiteiten bij alle lagen van de bevolking.

Het gebruik van het Gendtse dialect wordt bevorderd en zo mogelijk gestimuleerd.

 

0481 - 421408

 
St. Maartenstraat 21 6691 XW Gendt
     

Foto bestellen

 
     

Privacy reglement