Ons volkslied

Vrienden GUG

Info voor toeristen

    0481-421408 06-1387 66 24

 

 
 
Oudpapier op de helling    (dinsdag 31 maart ) Terug Vépé
   
Deze pagina wordt mede mogelijk gemaakt door deze Gendtse Vrienden
 
 
 

 

 

 

 

   
 
 
 
 
 
 
 
 

De gemeente slaat per 1 juli een andere weg in voor het ophalen van oudpapier. Fractievoorzitter Patrick Hegeman van B06 verwacht dat dit ten kosten gaat van verenigingen die nu maandelijks het oudpapier ophalen en heeft het college schriftelijk om opheldering gevraagd.

Ook de Bataven zou  dan de klos zijn, die volgens voorzitter Arold de Jong jaarlijks zo’n 15.000 tot 20.000 euro misloopt. Juist in een tijd dat de coronacrisis en een gesloten sportpark de inkomsten stevig onder druk heeft gezet. De KNVB heeft vandaag ook nog besloten het hele amateurvoetbal eruit te gooien.

De markt voor oudpapier staat al langer onder druk. China is niet meer geďnteresseerd in ons overtollige papier. De prijs is daarom behoorlijk gekelderd. vorig jaar juli bracht 1000 kilo nog 53 euro op. Dat was al nauwelijks nog rendabel. Ter vergelijking: in 2017 bracht het nog zo’n 120 euro op.
Lingewaard hanteert nog een oude methodiek door de verenigingen een vaste garantieprijs te geven voor het ophalen van oudpapier. Door de garantstelling kost het steeds meer om het oudpapier in te zamelen. Het wordt na 1 juli wel gewoon opgehaald, maar dan met betaalde ophalers van de inzamelaar.

Het raadslid van B06 stelt vraagtekens bij het besluit.  
Wat de kosten zijn van de bestaande oude inzamelaar ten opzichte van de kosten die de nieuwe inzamelaar in rekening brengt?
Wat zijn de kosten die de nieuwe inzamelaar in rekening brengt, als niet meer met vrijwilligers wordt gewerkt?
Gaat het college de verenigingen compenseren voor de gederfde inkomsten?

Batavenvoorzitter Arold de Jong heeft dezelfde vragen. De kosten voor vrijwilligers zijn wat frikadellen en consumpties, zegt hij. Het werk wordt overgenomen door betaalde krachten?
Hij gaat er van uit dat het bestuur binnenkort een gesprek heeft met de verantwoordelijke wethouder Theo Janssen. Uitleg is welkom. Het is hem niet duidelijk waar de gemeente in de uitvoering aan denkt.
De wethouder was niet bereikbaar voor een reactie.

 
 

Naar het archief

Actueel Kalender Polder Afscheid Martinus
Moment Links Mevrouw Gug Bekende Gendtenaren
Wit je nog Geroezemoes Waal Groeten uit Gendt
Gesprekje Keuvele Kasteel Zwarte bladzijde
Hulhuizen Vrienden van GuG Ons volkslied Het platteland

Stichting Groeten uit Gendt heeft ten doel het stimuleren en bewaren van het Gendtse cultuurgoed.

De stichting tracht haar doel te verwezenlijken door het onderhouden van een website en onder de aandacht te brengen van karakteristieke kenmerken van het dorp Gendt tijdens uiteenlopende activiteiten bij alle lagen van de bevolking.

Het gebruik van het Gendtse dialect wordt bevorderd en zo mogelijk gestimuleerd.

 

0481 - 421408

 
St. Maartenstraat 21 6691 XW Gendt
     

Foto bestellen

 
     

Privacy reglement