Ons volkslied

Vrienden GUG

Info voor toeristen

    0481-421408 06-1387 66 24  

 

 
 
Pastoraatsruimte is riant terug  (Donderdag 18 juni ) Terug Vépé
   
Deze pagina wordt mede mogelijk gemaakt door deze Gendtse Vrienden
 
 
 

 

 

 

 

   
 
 
 
Hendriks Bouw heeft kosten nog moeite gespaard om het raam te restaureren.
 
Ingang mortuarium
 
De mogelijkheid om kaarsengeld  te storten lijkt te worden gehandhaafd.

Er is bij de leden van Pastoraatsgroep Gendt een glimlach te bespeuren. Toen Annemarie Buurman in januari 2019 voor de laatste keer de deur van de Martinuskerk had afgesloten was er een mineurstemming. Een stemming die ver achter ons lijkt. Deze week heeft Hendriks Bouw en Ontwikkeling de sleutel afgegeven van de nieuwe pastoraatsruimte.

Binnen de gefuseerde parochie is Gendt een vreemde eend in de bijt gebleven waarop het parochiebestuur weinig grip heeft. Misschien dankzij die houding heeft Gendt weer een eigen ruimte ien eige durp.

De parochiezaal is bereikbaar via de ‘hoofdingang’ van Hof van Gendt. Met de lift of via de trap.

 

 Tijdens de oplevering werd nog even naar de ingang gekeken. De hoge dorpel zou lastig kunnen zijn voor rolstoelgebruikers.  Er wordt naar een oplossing gezocht. De zaal heeft een keukenblok en een toilet.

De pastoraatsgroep is blij dat ze de Mariakapel is behouden. Het mortuarium wordt in ere hersteld, zo verzekert Annemarie Buurman. “Wij hadden eerst gedacht om het als opslagruimte te gebruiken, maar daar zijn we van afgestapt. Voorlopig blijft het een mortuarium.” Zowel de kapel als het mortuarium hebben aan de voorgevel een eigen ingang.

Het streven is om de zaal in augustus klaar te hebben. Moet kunnen zegt Annemarie. “Er hoef nie zoveul gedaon te worde. Met wat hulp komme we al een heel eind.”

Er is nog wel een urgent aandachtspunt. Het dak lekt. Gezien de slechte staat van onderhoud is  restauratie geen optie. De herstelkosten zijn voor de parochie.  Voorzitter Theo Schouten verwacht dat er wel een oplossing komt. Er is al overleg met Hendriks Bouw die de klus kan klaren.

De parochie is voornemen om het uurwerk in de toren te laten repareren. De luidklokken blijven stil. Uit een enquête onder toekomstige bewoners bleek dat ze niet op klokgelui zitten te wachten. Slechts één reactie was positief. De luidklokken zijn geborgd. Er uithalen is volgens Theo Schouten geen optie. “Wie zou die klokken nog willen hebben?”

De voorkant van het pand is eigendom van de gemeente. Die zijn ook verantwoordelijk voor de inrichting. Naar verwacht is in het najaar het hele gebied rond Hof van Gendt ingericht.
 

3 december 2018. Zoete inval bij de pastoraatsgroep Gendt. Deze tafel van wijlen pastor Emiel Lammers komt terug, zo was destijds het plan van Annemarie Buurman. We zullen het in augustus zien!

Zie het archief van het afscheid van Martinus
 
 

Naar het archief

Actueel Kalender Polder Afscheid Martinus
Moment Links Mevrouw Gug Bekende Gendtenaren
Wit je nog Geroezemoes Waal Groeten uit Gendt
Gesprekje Keuvele   Zwarte bladzijde
Hulhuizen Vrienden van GuG Ons volkslied Het platteland

Stichting Groeten uit Gendt heeft ten doel het stimuleren en bewaren van het Gendtse cultuurgoed.

De stichting tracht haar doel te verwezenlijken door het onderhouden van een website en onder de aandacht te brengen van karakteristieke kenmerken van het dorp Gendt tijdens uiteenlopende activiteiten bij alle lagen van de bevolking.

Het gebruik van het Gendtse dialect wordt bevorderd en zo mogelijk gestimuleerd.

 

0481 - 421408

 
St. Maartenstraat 21 6691 XW Gendt
     

Foto bestellen

 
     

Privacy reglement