Ons volkslied

Vrienden GUG

Info voor toeristen

    0481-421408 06-1387 66 24  

 

 
 
Herinrichting polder ook goed voor recreatie  (woensdag 27 mei ) Terug Vépé
   
Deze pagina wordt mede mogelijk gemaakt door deze Gendtse Vrienden
 
 
 

 

 

 

 

   
 
Vandaag  zijn de hoogte van de weilanden gemeten
 
 
De herinrichting van onze polder is een stap dichterbij. Het college is akkoord met het ontwerp bestemmingsplan. De procedures voor het bestemmingsplan en de vergunningen kunnen worden gestart.

Met de herinrichting wordt volgens het college de gehele Gendtse Waard een goed functionerend onderdeel van het Gelders Natuur Netwerk. “Het wordt toegankelijk voor publiek en met behoud van weidegrond voor een lokale agrariër.”
 

Globaal gaat het om zand- en kleiwinning door K3. De agrarische bestemming wordt omgezet naar natuur waarbij water, natuur en recreatieve voorzieningen volop aandacht krijgen. De herinrichting betekent ook het ontgraven van ca. 28 ha polder tot waterplas. De polderweg wordt opgeknapt en krijgt een vrijliggend fietspad. Het fabrieksterrein wordt uitgebreid en beter ontsloten.

De herinrichting gaat ook voor recreatie.
Vrij liggend fietspad langs toegangsweg, geschikt voor minder validen.
Fietsroute langs fabrieksterrein.
Nieuwe wandel-/struinroute van 3 km.
Rustbanken en info-paneel.
Kleinschalige parkeerplek bij de entree van de polder.
Vogelkijkpunt op verzoek van Gendtse inwoners
Nieuwe natuur rond de waterplassen, waaronder 5 ha hardhout ooibos.
Groene haag rond fabrieksterrein.
Kunstwerk van Rineke Verhoeven op het fabrieksterrein.

Het bestemmingsplan borgt het behoud van agrarisch gebruik. Tussen Staatsbosbeheer en de huidige pachter zijn afspraken gemaakt dat er in de polder ruimte blijft voor Hollandse koeien. Een onderwerp dat het toenmalig Gendtse CDA-raadslid Jacqueline van Heck ooit op de politieke agenda heeft gezet.

 

 
 

Naar het archief

Actueel Kalender Polder Afscheid Martinus
Moment Links Mevrouw Gug Bekende Gendtenaren
Wit je nog Geroezemoes Waal Groeten uit Gendt
Gesprekje Keuvele   Zwarte bladzijde
Hulhuizen Vrienden van GuG Ons volkslied Het platteland

Stichting Groeten uit Gendt heeft ten doel het stimuleren en bewaren van het Gendtse cultuurgoed.

De stichting tracht haar doel te verwezenlijken door het onderhouden van een website en onder de aandacht te brengen van karakteristieke kenmerken van het dorp Gendt tijdens uiteenlopende activiteiten bij alle lagen van de bevolking.

Het gebruik van het Gendtse dialect wordt bevorderd en zo mogelijk gestimuleerd.

 

0481 - 421408

 
St. Maartenstraat 21 6691 XW Gendt
     

Foto bestellen

 
     

Privacy reglement