Ons volkslied

Vrienden GUG

Info voor toeristen

    0481-421408 06-1387 66 24

 

 
 
Out of the box  (Donderdag 17 juli ) Terug Vépé
   
Deze pagina wordt mede mogelijk gemaakt door deze Gendtse Vrienden
 
 
 

 

 

 

 

   
Kermis ien een anderhalvemetersamenleving
 
 
 
 
 
 

De Gendtse kermis is geen doorsnee kermis. Los van de benaming kermis en schuttersfeest is er meer dan tent en lunapark. Sociale tradities dringen nog dieper door in de Gendtse samenleving. Families krupe bij elkaor voor een barbecue, kouwe schotel met kermissoep of wat anders. Vriendenploegen beginnen de dag soms al vroeg in de ochtend met een putje bier, stukske vleis of riefkoek. Minse en blage treffen elkaar op gezellige plekken. Covid -19 heeft dit alles op zijn kop gezet. Het is een dooie boel. Gendtse Jongeren brengen in de anderhalvemetersamenleving leven de brouwerij. 

Bij de ‘vernieuwingsgroep’ van Sebastianus kwamen ideeën naar boven om het bijzondere karakter van de Gendtse kermis inhoud te geven, meent Swen Ledder (19). De groep manifesteerde zich vorig jaar al om de Gendtse kermis een fris elan te geven. Het schuttersbestuur staat niet bekend als een progressief en innoverend clubje, zo werd vorig jaar gezegd. “Ze hebben wel naar ons geluisterd.”

Kei leuk

Swen Ledder vervolgt. Jongeren voelen dat corona de samenleving op slot heeft gezet. Ook de kermis. Jongeren willen met elkaor daldéje. De ideeën borrelden een paar weken geleden op tijdens een spontane ontmoeting, begint Sven “Samenkomen met vrienden is een deel van onze kermis.” De groep komt met iets ‘kei leuks’, voegt Koen Sweeren (19) er enthousiast aan toe. Iedereen had hetzelfde gevoel, door de coronaperiode is best stil in het dorp. Dat zal eind augustus niet gebeuren. ‘Out of the box’ maakt het verschil. Bij aankoop van een schutterskaart krijgen schutters een doos met verrassingen die je samen met vrienden kunt openmaken.

Over de inhoud zijn de mannen minder spraakzaam. Op de foto springt een stok speelkaarten, bier en chips uit de doos. Het is een doos voor jong en oud, zegt Koen met een lach. “Er zit bijvoorbeeld ook een kleurwedstrijd in.” De bijgevoegde schutterskaart is tevens een lot.

Verder doen leden van de Gendtse winkeliersvereniging een duit in het zakje/doos. Wellicht door hun enthousiasme wordt ook Summerland genoemd. Wat doen die? Uh, dat houden we graag geheim, antwoordt Sven. Kei leuk, dat ze meedoen zegt Koen. “Summerland is, wat sommigen er ook van vinden, is een deel van onze Gendtse kermis. ”

De vernieuwingsgroep van Sebastianus had voor de ‘normale’ kermis al concrete plannen op stapel staan. Die worden naar volgend jaar opgeschoven, zegt Sven zonder op de inhoud in te gaan. Nu zal het ook gezellig worden. Een biertje drinken, barbecueën en samen genieten van de verrassing ‘Uut de kermisdeus’ van Sebastianus. 

De verkoop van schutterskaarten begint volgende week. Wie geen bezoek aan de deur krijgt kan een kaart met gratis een Out of the box’ bestellen via  de website.


 

 
 

Naar het archief

Actueel Kalender Polder Afscheid Martinus
Moment Links Mevrouw Gug Bekende Gendtenaren
Wit je nog Geroezemoes Waal Groeten uit Gendt
Gesprekje Keuvele   Zwarte bladzijde
Hulhuizen Vrienden van GuG Ons volkslied Het platteland

Stichting Groeten uit Gendt heeft ten doel het stimuleren en bewaren van het Gendtse cultuurgoed.

De stichting tracht haar doel te verwezenlijken door het onderhouden van een website en onder de aandacht te brengen van karakteristieke kenmerken van het dorp Gendt tijdens uiteenlopende activiteiten bij alle lagen van de bevolking.

Het gebruik van het Gendtse dialect wordt bevorderd en zo mogelijk gestimuleerd.

 

0481 - 421408

 
St. Maartenstraat 21 6691 XW Gendt
     

Foto bestellen

 
     

Privacy reglement