Ons volkslied

Vrienden GUG

Info voor toeristen

    0481-421408 06-1387 66 24  

 

 
 
Straatnamen Vleumingen-West Terug Vépé
   
Deze pagina wordt mede mogelijk gemaakt door deze Gendtse Vrienden
 
 
 

 

 

 

 

   
 
 
 
 

De straten in de nieuwbouwwijk Vleumingen West krijgt straatnamen die  verwijzen naar de bewoning van het gebied in de Romeinse tijd. Vondsten bij opgravingen door Historische Kring Gente  hebben het gebruik door de Romeinen aangetoond. Het college heeft dit afgelopen dinsdag vastgesteld.

Straatnaamgeving is een bevoegdheid van het college. Het is in Lingewaard gebruikelijk om de plaatselijke historische kring om advies te vragen. In Gendt gingen de kringbestuurders  ongevraagd een stap verder. En dat ging voor het college iets te enthousiast. “De aanvulling voor de hofjes willen wij volgen. Wat de parkeerkoffers en het voetpad betreft volgen wij het advies niet. De parkeerplaatsen zijn een onderdeel van de doorgaande weg en ondersteunend aan de woningen daaraan. Voor de vindbaarheid is het beter deze als 1 openbare ruimte te benoemen. Wat betreft het voetpad langs de watergang: over het algemeen hebben voetpaden van deze orde in Lingewaard geen naam. Dit gebeurt alleen bij voet- en fietspaden als de vindbaarheid door de hulpdiensten in het gevaar komt en dat is hier niet het geval.”

Verder zegt het college één straatnaamadvies niet te hebben opgevolgd. Het advies Fibulastraat is vervangen  door Imbrexstraat.

Vastgesteld

Imbrexstraat
Romeinse holle afsluitdakpan

Tegulastraat
Romeinse vlakke dakpan

Amforastraat
door Romeinen gebruikt Spaanse kruik

Monetahof
Romeins voor muntgeld

Pecuniahof
Romeins voor geld of vermogen
 

 
 

Naar het archief

Actueel Kalender Polder Afscheid Martinus
Moment Links Mevrouw Gug Bekende Gendtenaren
Wit je nog Geroezemoes Waal Groeten uit Gendt
Gesprekje Keuvele   Zwarte bladzijde
Hulhuizen Vrienden van GuG Ons volkslied Het platteland

Stichting Groeten uit Gendt heeft ten doel het stimuleren en bewaren van het Gendtse cultuurgoed.

De stichting tracht haar doel te verwezenlijken door het onderhouden van een website en onder de aandacht te brengen van karakteristieke kenmerken van het dorp Gendt tijdens uiteenlopende activiteiten bij alle lagen van de bevolking.

Het gebruik van het Gendtse dialect wordt bevorderd en zo mogelijk gestimuleerd.

 

0481 - 421408

 
St. Maartenstraat 21 6691 XW Gendt
     

Foto bestellen

 
     

Privacy reglement