Ons volkslied

Vrienden GUG

Info voor toeristen

    0481-421408 06-1387 66 24

 

 
 
Jubilarissen Tafeltje Dekje    (vrijdag 31 januari ) Terug Vépé
   
Deze pagina wordt mede mogelijk gemaakt door deze Gendtse Vrienden
 
 
 

 

 

 

 

   

Jan Schennink 25 jaar vrijwilliger van Tafeltje Dekje. Hij nim er meteen  goed van. Kiek mar op Facebook

 
 
 
 
 
 
 
 

Stichting Tafeltje Dekje Gendt, Doornenburg, Angeren heeft hun vrijwilligers bedankt voor hun tomeloze inzet. Als het moet zijn ze 7 dagen per week in  touw om voor twaalf uur warme maaltijden aan huis te brengen.  Als dankjewel, een uitgebreid buffet.

Voordat de vrijwilligers zich te goed mochten doen aan onder andere gebakke piepers, vleis, kouwe schotels en nij’je hèrringe, wilde voorzitter Harrie de Beijer een aantal jubilarissen extra bedanken.

De 82-jarige Jan Schennink spant de kroon met 25 jaar vrijwilliger van Tafeltje Dekje. Stoppen? Nee hoor.

Met 54 jaar kon Jan als vutter afscheid nemen van zijn werkgever scheepswerf Gelria in Nijmegen. Sindsdien werd hij in ons durp fulltime vrijwilliger.

Jan is nog gezond, zegt hij met zijn bekende lach. “Daarom vind ik het nog steeds fijn om iets voor onze ‘oudjes te mogen doen.”

Ook uit Gendt: Henk Kemperman: 10 jaar  en Mart Berns 15 jaar.  Peter Jansen en Rein Hoenholt, 5 jaar. Rein mag je elke dag bellen als invallers.

Uit Angeren: Sjaak en Ria Besselink en Lambert Scholten 5 jaar. Ben Reymers 20 jaar actief.
Uit Doornenburg: Riet Derksen en Herman Driessen zijn 10 jaar vrijwilliger.
Ben Kòsters en Willy van Gellecum zijn gestopt.

Voorzitter Harrie de Beijer zei in zijn  toespraak dat het geld niet bij bakken binnenstroomt, maar de stichting is financieel gezond. Meer aandacht vroeg hij voor uitbreiding van het aantal vrijwilligers.

Tafeltje Dekje Gendt Doornenburg Angeren wordt ondersteund door SWL, maar is een zelfstandige stichting zegt Harrie met nadruk op zelfstandig. Zo’n honderd mensen uit de drie dorpen maken er gebruik van. Uiteenlopend tot 7 dagen per week.

Tafeltje Dekje staat bekend als een voorziening voor ouderen die niet in staat zijn zelf te koken. Soms is dit tijdelijk, zoals bij ziekte of ontslag uit het ziekenhuis. Tijdelijk geldt ook voor mensen van 24 jaar en ouder, zegt Harrie.

Het bezorgteam heeft versterking nodig. En dat is niet alleen maaltijden bezorgen, weet Harrie. “Het is meer dan rijden. De vrijwilligers hebben ook een signaalfunctie.” Zij komen bij mensen over de vloer. Zij zien als er meer hulp nodig is. De stichting heeft nauw contact met de Thuiszorg en overige instanties. Eens per jaar schuift het bestuur aan tafel bij zorgwethouder Aart Slob.

Voel je ook iets voor een sociale invulling van je vrije tijd? Neem dan contact op met veurzitter Harrie de Beijer. Dan krieg je volgend jaor ok een uutnodiging vur een echt durps buffet, want er was grei zat.

   
 
 

Naar het archief

Actueel Kalender Polder Afscheid Martinus
Moment Links Mevrouw Gug Bekende Gendtenaren
Wit je nog Geroezemoes Waal Groeten uit Gendt
Gesprekje Keuvele Kasteel Zwarte bladzijde
Hulhuizen Vrienden van GuG Ons volkslied Het platteland

Stichting Groeten uit Gendt heeft ten doel het stimuleren en bewaren van het Gendtse cultuurgoed.

De stichting tracht haar doel te verwezenlijken door het onderhouden van een website en onder de aandacht te brengen van karakteristieke kenmerken van het dorp Gendt tijdens uiteenlopende activiteiten bij alle lagen van de bevolking.

Het gebruik van het Gendtse dialect wordt bevorderd en zo mogelijk gestimuleerd.

 

0481 - 421408

 
St. Maartenstraat 21 6691 XW Gendt
     

Foto bestellen

 
     

Privacy reglement