Ons volkslied

Vrienden GUG

Info voor toeristen

    0481-421408 06-1387 66 24  

 

 
 
Praten over herstel torenklok    (vrijdag 31 juli ) Terug Vépé
   
Deze pagina wordt mede mogelijk gemaakt door deze Gendtse Vrienden
 
 
 

 

 

 

 

   
 
 

De muren zijn behangen en geschilderd. Hoewel de inrichting van het nieuwe parochiecentrum nog moet beginnen hebben nieuwsgierige vrijwilligers zich al gemeld. GuG was aanwezig bij de eerste ‘officieuze’ bijeenkomst. De koffie pruttelt als vanouds zoals het ook in de Martinuskerk er wekelijks aan toe ging.  Op de vrijdagochtend was het soms een zoete inval van vrijwilligers. En dat houwe er zeker ien, verzekert Annemarie Buurman. Het gekeuvel bracht dorpsnieuws en twee opmerkelijke onderwerpen op tafel.

Welke rol kan deze ruimte vervullen in de Gendtse gemeenschap. Wanneer geeft de kerktoren weer de juiste tijd aan. De wijzers staan nog steeds op halfdrie, het moment toen voor de sloop de elektriciteit werd afgesloten.

Annemarie Buurman en Bertus van den Brink van Pastoraatsgroep Gendt geven tekst en uitleg  over de stand van zaken.  Vloerbedekking en gordijnen worden binnenkort aangeschaft. Voor de inrichting wordt zoveel mogelijk gebruik gemaakt van spul uit de Martinuskerk.

Volgens Annemarie is de ruimte sowieso bedoeld voor interne vergaderingen, vrijwilligers, parochiecentrum en hervatting van vieringen op de eerste woensdag van de maand. Maar, geeft  ze aan,  de groep kan ook zonder een kerkgebouw een  actieve en brede rol vervullen in de Gendtse samenleving. Voor jong en oud. Hoe hier invulling aan wordt gegeven moet gaandeweg de tijd leren.

Huissenaren
De kerktorenklok is van algemeen durpsbelang

Tijd wijst tevens naar het kapotte uurwerk. En dat stoort heel Gendt, weet Bertus van den Brink. Inwoners zijn zo gewend om terug in Gendt te zijn even op de torenklok te kijken. Een rit door de Nijmeegsestraat, even een blik omhoog naar de scheven toren.  Volgens Bertus moet het hele uurwerk vervangen worden. Het bestuur van de parochie H. Maria Magdalena heeft het herstel in hun plannen opgenomen, weet Annemarie. Echter, niet wanneer. Ongeduld is bij de  Gendtse pastoraatsgroep voelbaar.  Het dak van de voorgevel moet gerepareerd worden, maar herstel van de klok heeft zeker prioriteit. De pastoraatsgroep gaat zich sterk maken voor herstel en duidelijkheid, laat Annemarie Buurman strijdvaardig weten.  De geluiden in het nieuwe parochiecentrum  zijn eensluidend. De kerktorenklok is van algemeen durpsbelang.  Desnoods moet er een actie worden gehouden. Annemarie Buurman gaat aan de slag.


 

 
 
 

Naar het archief

Actueel Kalender Polder Afscheid Martinus
Moment Links Mevrouw Gug Bekende Gendtenaren
Wit je nog Geroezemoes Waal Groeten uit Gendt
Gesprekje Keuvele   Zwarte bladzijde
Hulhuizen Vrienden van GuG Ons volkslied Het platteland

Stichting Groeten uit Gendt heeft ten doel het stimuleren en bewaren van het Gendtse cultuurgoed.

De stichting tracht haar doel te verwezenlijken door het onderhouden van een website en onder de aandacht te brengen van karakteristieke kenmerken van het dorp Gendt tijdens uiteenlopende activiteiten bij alle lagen van de bevolking.

Het gebruik van het Gendtse dialect wordt bevorderd en zo mogelijk gestimuleerd.

 

0481 - 421408

 
St. Maartenstraat 21 6691 XW Gendt
     

Foto bestellen

 
     

Privacy reglement