Ons volkslied

Vrienden GUG

Info voor toeristen

    0481-421408 06-1387 66 24  

 

 
 
Ventilatie IKC de Vonkenmorgen    (zaterdag 24 oktober ) Terug Vépé
   
Deze pagina wordt mede mogelijk gemaakt door deze Gendtse Vrienden
 
 
 

 

 

 

 

   
 
 
 
 
Kunst op de gymzaal  uit 1961
 

IKC de Vonkenmorgen beschikt niet over mechanische ventilatie terwijl in coronatijd het steeds hoger op de actuele agenda komt. Aerosolen spelen de hoofdrol. Volgens het RIVM is het onduidelijk of deze kleine druppeltjes die in de lucht blijven hangen een rol spelen bij de verspreiding van het coronavirus. Een aantal deskundigen denkt echter dat dat wél het geval is. Ventilatie en frisse lucht is hun antwoord. Ramen en deuren open is bij IKC de Vonkenmorgen de enige oplossing. Bij ongunstige wind waaien de papieren van tafel, verzucht Alwin van de Laak van groep 8. De school wacht met smart op nieuwbouw. Een streefjaar wordt door de gemeente niet genoemd.

Uit onderzoek van de Technische Universiteit Eindhoven blijkt dat in zeker een kwart van de scholen de kwaliteit van de binnenlucht niet goed is. Met corona is juist goede ventilatie van groot belang meent hoogleraar Installaties Wim Zeiler.

Volgens directeur Joost Baijens is de luchtkwaliteit in de klassen nog goed. CO2 meters houden de luchtkwaliteit 24/7 in de gaten. Op zijn smartphone kan hij live zien hoe het in de lokalen gesteld is. Als metingen verkeerd uitpakken wordt de GGD geïnformeerd.

De Vonkenmorgen valt onder Stichting Voorschools en Primair Onderwijs De Linge. Directeurbestuurder Theo Pruyn is vanaf 2017 betrokken bij het overleg over het huisvestingsplan voor scholen in Lingewaard. Hij was er ook bij toen de gemeenteraad 27 miljoen euro heeft vastgelegd om in 15 jaar tijd Lingewaardse schoolgebouwen van meer dan 40 jaar oud op te pakken voor renovatie of nieuwbouw.

Tot 2023 zijn 4 scholen gepland. OBC Bemmel, Sterrenbos Huissen, De Doornick Doornenburg en IKC de Vonkenmorgen als oudste schoolgebouw van Lingewaard. Omdat Gendt een ingewikkelder project wordt met veel overleg dan voor De Doornick, heeft onderwijswethouder Helga Witjes De Vonkenmorgen met twee locaties onderaan het rijtje gezet.
Aan de Nijmeegsestraat staat een schoolgebouw van 1950, weet Theo Pruyn. De staat van onderhoud van de bejaarde Vonkenmorgen is dermate slecht dat het volgens hem een verkeerde beslissing is. Voor nieuwbouw trekt de gemeente aan de touwtjes.

Politiek Lingewaard

Maar nieuwbouw is geen oplossing voor het urgente ventilatievraagstuk zegt politiek Lingewaard. Fractievoorzitter René Derksen van Lokaal Belang Lingewaard zegt dat leerkrachten en leerlingen die met open ramen en deuren moeten werken het zwaar hebben. “Zeker met de koude en winderige dagen in het verschiet. Ga er maar aan staan.”

Echter, voegt het Gendtse raadslid én directeur René Derksen van een Montessorischool in Veenendaal, er aan toe, het schoolbestuur is verantwoordelijk voor het gehele onderhoud. Ook voor het ventilatiesysteem.

Derksen beseft in welke situatie de oudste school van Lingewaard zit. ”Het lastige bij de Vonkenmorgen is dat zij weten dat nieuwbouw of renovatie binnen nu en 3 jaar eraan komt.”

D66 heeft schriftelijke vragen gesteld naar aanleiding van de begroting 2021 welke concrete maatregelen worden getroffen om de gebouwen voldoende te kunnen ventileren en wat zijn de kosten. Wethouder Witjes bevestigd de mening van René Derksen. “Aan de schoolbesturen is informatie verstrekt over het ventileren op scholen. De scholen zijn hier immers voor verantwoordelijk en ontvangen middelen vanuit het rijk.”
 

 
 

Naar het archief

Actueel Kalender Polder Afscheid Martinus
Moment Links Mevrouw Gug Bekende Gendtenaren
Wit je nog Geroezemoes Waal Groeten uit Gendt
Gesprekje Keuvele   Zwarte bladzijde
Hulhuizen Vrienden van GuG Ons volkslied Het platteland

Stichting Groeten uit Gendt heeft ten doel het stimuleren en bewaren van het Gendtse cultuurgoed.

De stichting tracht haar doel te verwezenlijken door het onderhouden van een website en onder de aandacht te brengen van karakteristieke kenmerken van het dorp Gendt tijdens uiteenlopende activiteiten bij alle lagen van de bevolking.

Het gebruik van het Gendtse dialect wordt bevorderd en zo mogelijk gestimuleerd.

 

0481 - 421408

 
St. Maartenstraat 21 6691 XW Gendt
     

Foto bestellen

 
     

Privacy reglement