Ons volkslied

Vrienden GUG

Info voor toeristen

    0481-421408 06-1387 66 24  

 

 
 
Woerdsestraat en kruising op de schop    (woensdag15 juli ) Terug Vépé
   
Deze pagina wordt mede mogelijk gemaakt door deze Gendtse Vrienden
 
 
 

 

 

 

 

   
 
Wethouders in 2012 naar het onveilige kruispunt.
 
 
 
 
De riolering in de Woerdestraat wordt vervangen met aandacht voor afvoeren van het regenwater. In combinatie met deze werkzaamheden gaat ook de onveilige kruising Hegsestraat-Kapelstraat-Dorpstraat op de schop. De kosten van de riolering zijn begroot op ruim een half miljoen euro.

Inspectiebeelden hebben aangetoond dat de riolering van slechte kwaliteit is. Tegelijk wordt gekeken naar aanleg van een nieuw regenwaterriool. Naast het afkoppelen van regenwater op de rijbaan worden  regenpijpen van woningen zo veel mogelijk afgekoppeld en aangesloten op het nieuwe regenwaterstelsel, zo heeft het college besloten. Eigenaren moeten wel bereid zijn om mee te werken. “Ook wordt een geïsoleerde sloot die naast de Woerdsstraat ligt aangesloten op het regenwaterriool, met een zogenaamde overstortconstructie. ”
 

Bij een stevige plensbui stroomt de sloot nog regelmatig over. Dit komt vooral omdat veel regenwater vanaf de ernaast gelegen kassen wordt afgevoerd. De kleine sloot kan het overtollige regenwater niet verwerken, zo heeft de gemeente ontdekt.

Het regenwater wordt afgevoerd op de duiker bij de kruising Hegsestraat-Kapelstraat-Dorpstraat. Een kruising waar het wijkplatform, aanwonenden, en meer colleges naar hebben gekeken. Iedereen was het altijd met elkaar eens. Vooral voor fietsers is de kruising erg gevaarlijk, zo was de eenstemmige conclusie. Om het dan ook daadwerkelijk aan te pakken had het Gendtse raadslid Theo Aaldering in 2018 een persoonlijk punt gemaakt bij de gemeenteraadsverkiezingen. De kruising staat voor dit jaar op de begroting.

Start

De verwachting is 'vooralsnog' dat rond het einde van dit jaar de werkzaamheden gestart kunnen worden. Maar dat is afhankelijk van veel factoren, zegt de woordvoerder desgevraagd. Zoals uitkomsten van onderzoeken die binnenkort zullen aanvangen.
 

 
 

Naar het archief

Actueel Kalender Polder Afscheid Martinus
Moment Links Mevrouw Gug Bekende Gendtenaren
Wit je nog Geroezemoes Waal Groeten uit Gendt
Gesprekje Keuvele   Zwarte bladzijde
Hulhuizen Vrienden van GuG Ons volkslied Het platteland

Stichting Groeten uit Gendt heeft ten doel het stimuleren en bewaren van het Gendtse cultuurgoed.

De stichting tracht haar doel te verwezenlijken door het onderhouden van een website en onder de aandacht te brengen van karakteristieke kenmerken van het dorp Gendt tijdens uiteenlopende activiteiten bij alle lagen van de bevolking.

Het gebruik van het Gendtse dialect wordt bevorderd en zo mogelijk gestimuleerd.

 

0481 - 421408

 
St. Maartenstraat 21 6691 XW Gendt
     

Foto bestellen

 
     

Privacy reglement