Ons volkslied

Vrienden GUG

Info voor toeristen

    0481-421408 06-1387 66 24

 

 
 
Ambitieuze plannen WOONstichting Gendt   donderdag 30 april ) Terug Vépé
   
Deze pagina wordt mede mogelijk gemaakt door deze Gendtse Vrienden
 
 
 

 

 

 

 

   
 
 
 
 
 
 
 

Woonstichting Gendt wil met de verhuizing een ander gezicht laten zien. Goed zichtbaar in het dorp, maar ook professioneler, zegt directeur-bestuurder Germa Knuver. Begin juni wordt het verbouwde kantoorpand tegenover Guijt in gebruik genomen. Door de coronacrisis is een feestelijke opening niet mogelijk, maar wel  een frisse start en ambitieuze plannen.

Germa Knuver kwam vorig jaar november Hof van Breunissen binnen als nieuwe directeur-bestuurder van Woonstichting Gendt. Zij mocht leiding gaan geven aan een (te) kleine corporatie die door fusieperikelen en bestuurswisselingen toe was aan rust in de tent. Amper binnen zag ze een uitdaging. Zichtbaar zijn. Want toen ze de hal van Hof van Breunissen binnenliep kwam meteen de vraag op, waar is mijn kantoor? “Het gebouw is prachtig, maar de woonstichting was weggestopt.”

Germa is geboren en getogen in Heino. Een dorp in Overijssel dat qua inwoners gelijk is aan Gendt.  En dat dorpse gevoel draagt ze uit. “Ik vind het belangrijk, zeker in een dorp, dat  een woonstichting herkenbaar moet zijn.” Maar wel herkenbaar als een organisatie die er stáát. Het aangepaste logo is een voorbeeld, vertelt ze. “WOONstichting in hoofdletters straalt uit dat de organisatie meer is dan het beheren  van huurwoningen.  Wij willen uitdragen  dat wij ook aandacht hebben voor prettig wonen.’’

Professionaliteit

Met het sociale karakter van de organisatie  zit het wel goed, meent de directeur-bestuurder. De dienstverlening en betrokkenheid van het personeel is ook goed. Maar de huidige Woonstichting is stil blijven staan, heeft ze ontdekt. “Het  is niet meer van deze tijd.” Het antwoord  is een slag maken in professionaliteit.  WOONstichting  Gendt is met pakweg  850 huurwoningen en  tien medewerkers erg klein. nieuwbouw, onderhoud, duurzaamheid wet- en regelgeving vragen steeds  meer van de organisatie. Dat maakt ze kwetsbaar, vindt Germa Knuver.  Dat zegt ze met een stip aan de horizon.  Uiteindelijk komt het moment  dat gesprekken over  fusie of samenwerking  terug kunnen komen. Ze laat niets aan onduidelijkheid over. Zelfstandig blijven van WOONstichting Gendt is op den duur niet vol te houden. Maar dient zich een partij aan voor samenwerking of fusie, dan krijgen ze te maken met een Gendtse organisatie die sterk in de schoenen staat.  Een termijn  heeft ze niet in gedachten. Ook niet met wie. Wel dat het binnen enkele jaren zou kunnen plaatsvinden.  

Sociale functie

De huisvestingskosten van het nieuwe pand zijn vergelijkbaar met Hof van Breunissen. Maar hiervoor krijgen we wel meer ruimte. Met tien medewerkers is het nieuwe kantoor wat ruim bemeten  Maar het wordt meer dan kantoor, laat Knuver met een lach weten. Allereerst moet  het een centrale plek in het dorp worden waar huurders graag naar binnen komen.   Daarnaast wordt het een plek met een sociale functie. Zij is met onder andere de gemeente  in gesprek om maatschappelijke organisaties een plek te geven in het nieuwe kantoor.
 

 
 

Naar het archief

Actueel Kalender Polder Afscheid Martinus
Moment Links Mevrouw Gug Bekende Gendtenaren
Wit je nog Geroezemoes Waal Groeten uit Gendt
Gesprekje Keuvele   Zwarte bladzijde
Hulhuizen Vrienden van GuG Ons volkslied Het platteland

Stichting Groeten uit Gendt heeft ten doel het stimuleren en bewaren van het Gendtse cultuurgoed.

De stichting tracht haar doel te verwezenlijken door het onderhouden van een website en onder de aandacht te brengen van karakteristieke kenmerken van het dorp Gendt tijdens uiteenlopende activiteiten bij alle lagen van de bevolking.

Het gebruik van het Gendtse dialect wordt bevorderd en zo mogelijk gestimuleerd.

 

0481 - 421408

 
St. Maartenstraat 21 6691 XW Gendt
     

Foto bestellen

 
     

Privacy reglement