Ons volkslied

Vrienden GUG

Info voor toeristen

    0481-421408 06-1387 66 24

 

 
 
Actie zwerfafval op scholen     (11 februari ) Terug Vépé
   
Deze pagina wordt mede mogelijk gemaakt door deze Gendtse Vrienden
 
 
 

 

 

 

 

   
 
 
 
 
 
 
 
Jan Meuwsen, Ben Sweeren en Ger Stokman willen Gendt mobiliseren om zaterdag 7 maart samen de handen uit de mouwen te steken om ons durp vrij te maken van zwerfafval. De schôlblage van 3 klassen van de Vonkenmorgen en 2 van de Tichelaar zijn al gemotiveerd. GuG ging mee naar De Tichelaar um te luustere.

Jan sté vur de klas. “Ik ben Jan Meeuwsen en heb de afgelopen 15 jaar meer dan 51.000 flesjes en blikjes opgeraapt. Verder kwam ik bankstellen, diepvrieskist, stofzuiger, een gedumpte haan, wietafval en 2 poesjes van ongeveer 6 weken oud tegen.” De blage hangen aan zijn lippen. “Wij willen samen met jullie, je ouders en inwoners van Gendt een bijdrage leveren om ons dorp Gendt te
bevrijden van zwerfvuil en mensen hopelijk te stimuleren om niet alles van zich af te gooien.”

Jan, Ben en Ger zijn bezorgd. We komen van alles tegen, doceert Jan, Zwerfafval brengt schade toe aan mens en natuur. Maar het trek ook ongedierte aan, weet Jan. “Door de gemeente Lingewaard worden er al rattenvallen geplaatst.”Ben en Jan werden door directeur Sven Schwartau met een verrassing ontvangen. De Tichelaar is gestart met de voorbereiding voor een terugkerende zwerfafvalactie. De bedoeling is dat een stamgroep beurtelings per maand door het durp trekt om zwerfvuil op te ruimen. De gemeente zorgt voor hesjes en materiaal, zo is al toegezegd.
Een geweldig initiatief, zei Ben Sweeren, Besloten is om voor vanaf nu gezamenlijk op te trekken. Voorlopig is de actie op zaterdag 7 maart in beeld.

Gendt wordt een schoon durp. Denken we. Terwijl Jan Meeuwsen en Ben Sweeren doceren dat ze in de polder van alles tegenkomen, stuit GuG op wielen!Niks blagestreek, maar gedumpt door een ‘volwassen' persoon.

 
 
 

Naar het archief

Actueel Kalender Polder Afscheid Martinus
Moment Links Mevrouw Gug Bekende Gendtenaren
Wit je nog Geroezemoes Waal Groeten uit Gendt
Gesprekje Keuvele Kasteel Zwarte bladzijde
Hulhuizen Vrienden van GuG Ons volkslied Het platteland

Stichting Groeten uit Gendt heeft ten doel het stimuleren en bewaren van het Gendtse cultuurgoed.

De stichting tracht haar doel te verwezenlijken door het onderhouden van een website en onder de aandacht te brengen van karakteristieke kenmerken van het dorp Gendt tijdens uiteenlopende activiteiten bij alle lagen van de bevolking.

Het gebruik van het Gendtse dialect wordt bevorderd en zo mogelijk gestimuleerd.

 

0481 - 421408

 
St. Maartenstraat 21 6691 XW Gendt
     

Foto bestellen

 
     

Privacy reglement