Ons volkslied

Vrienden GUG

Info voor toeristen

    0481-421408 06-1387 66 24  

 

 
 
Nieuwe woningen  'buitengebied'  (donderdag15 april ) Terug Vépé
   
Deze pagina wordt mede mogelijk gemaakt door deze Gendtse Vrienden
 
 
 

 

 

 

 

   
 
Plan 10 woningen
Plan 11  woningen
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Een hoek grond aan  de Schoutstraat ligt  in het bestemmingsplan Buitengebied Lingewaard en heeft een agrarische bestemming. Een op het oog ‘vreemde uitstulping’ binnen de bouwgrens van Gendt, zegt planontwikkelaar Mecus uit Huissen. “Het lijkt dan ook logisch om de grens recht te trekken en de vlek binnen de kom Gendt op te nemen.” Het college is het hiermee roerend eens. In principe is planologisch medewerking verleend voor de bouw van 11 woningen. Binnen 2 jaar moet de initiatiefnemer een bestemmingsplan hebben ingediend.

Langs de Hegsestraat zijn eerder drie woningen gebouwd. Daarachter kan de voorbereiding beginnen. Door dit plannetje wordt hier de kern van Gendt afgerond.  

Er komen 11 koopwoningen. 4 half-vrijstaand en aan een hofje 7 levensloopbestendige woning.   6 woningen zijn geschakeld en worden binnen de betaalbare koop gebouwd. Het plan draagt bij aan de woningbehoefte van senioren, verwacht het college.
De plantontwikkelaar had als eerste voorkeur voor 10 woningen om meer ruimte in het plan te houden. “In het plan met 11 woningen kunnen 6 woningen in het betaalbare segment worden verkocht. Bij het plan met 10 woningen zijn dit er 4. In onze optiek heeft het plan met 10 woningen iets meer “lucht” en past het qua structuur beter binnen de bestaande verkaveling. Dit plan heeft dan ook vergaand onze voorkeur.”

De woningen worden op de Schoutstraat aangesloten. Ter hoogte van de doorsteek is de weg echter smaller. Tijdens de planvoorbereiding zal hier aandacht moeten zijn voor een goede verkeersafwikkeling.

 

 
 
 

Naar het archief

Actueel Kalender Polder Afscheid Martinus
Moment Links Mevrouw Gug Bekende Gendtenaren
Wit je nog Geroezemoes Waal Groeten uit Gendt
Gesprekje Keuvele   Zwarte bladzijde
Hulhuizen Vrienden van GuG Ons volkslied Het platteland

Stichting Groeten uit Gendt heeft ten doel het stimuleren en bewaren van het Gendtse cultuurgoed.

De stichting tracht haar doel te verwezenlijken door het onderhouden van een website en onder de aandacht te brengen van karakteristieke kenmerken van het dorp Gendt tijdens uiteenlopende activiteiten bij alle lagen van de bevolking.

Het gebruik van het Gendtse dialect wordt bevorderd en zo mogelijk gestimuleerd.

 

0481 - 421408

 
St. Maartenstraat 21 6691 XW Gendt
     

Foto bestellen

 
     

Privacy reglement