Ons volkslied

Vrienden GUG

Info voor toeristen

    0481-421408 06-1387 66 24  

 

 
 
Jutbakken    (donderdag 1 september ) Terug Vépé
   
Deze pagina wordt mede mogelijk gemaakt door deze Gendtse Vrienden
 
 
 

 

 

 

 

   
 
Ook Gendt heeft nu twee jutbakken. In voorgaande jaren zijn er een aantal in de gemeente geplaatst Aan de bovenkant is een stalen net gebouwd zodat fietsers en wandelaars prima van een afstand hun afval in de bak kunnen gooien, zegt de gemeente. “De kans om naastte  gooien wordt hiermee kleiner, wat leidt tot minder zwerfafval.”

Aan de zijkant kun je een zakje pakken. Het is de bedoeling dat elke jutbak in Lingewaard geadopteerd wordt door een betrokken bewoner die de afvalzakjes bijvult en de buitendienst laat weten als de jutbak geledigd moet worden.
 

De bewoner ziet er tevens op toe dat de jutbakken op de juiste manier gebruikt worden, zo verwacht de gemeente. “Aangezien zowel de inwoners als de gemeente verantwoordelijk zijn voor de jutbakken is er een groter draagvlak voor. Dit zorgt ervoor dat de jutbakken goed onderhouden worden en het schoon blijft rond de bakken.”

Voor het plaatsen op de juiste locatie in onze polder is een onderzoek aan vooraf gegaan. De twee jutbakken staan bij de ingangen van de polder. “Met als doel het tegengaan van zwerfafval in het waalgebied bij Gendt.”
De 2 jutbakken kosten € 3.800, inclusief zakjes. Maar die zitten er nog steeds niet in.

 
 

Naar het archief

Actueel Kalender Polder Afscheid Martinus
Moment Links Mevrouw Gug Bekende Gendtenaren
Wit je nog Geroezemoes Waal Groeten uit Gendt
Gesprekje Keuvele   Zwarte bladzijde
Hulhuizen Vrienden van GuG Ons volkslied Het platteland

Stichting Groeten uit Gendt heeft ten doel het stimuleren en bewaren van het Gendtse cultuurgoed.

De stichting tracht haar doel te verwezenlijken door het onderhouden van een website en onder de aandacht te brengen van karakteristieke kenmerken van het dorp Gendt tijdens uiteenlopende activiteiten bij alle lagen van de bevolking.

Het gebruik van het Gendtse dialect wordt bevorderd en zo mogelijk gestimuleerd.

 

0481 - 421408

 
St. Maartenstraat 21 6691 XW Gendt
     

Foto bestellen

 
     

Privacy reglement