Ons volkslied

Vrienden GUG

Info voor toeristen

    0481-421408 06-1387 66 24  

 

 
 
Met een eigen verhaal  (maandag 2 november ) Terug Vépé
   
Deze pagina wordt mede mogelijk gemaakt door deze Gendtse Vrienden
 
 
 

 

 

 

 

   
 
 
 
 
 
 
 

Het kleinkind kruipt tegen oma aan. Praten is er niet bij. De kinderhand aait lieflijk op oma’s wang en ze stiefelt daarna weer naar haar ouders. Zomaar een schilderijtje van de Allerzielen in ons durp. Voorgangers Corrie Driessen en Annemarie Buurman tekenen voor de organisatie.  Belinda Viergever en Bert Selman oogsten lof voor hun gezang.Op Allerzielen  herdenken nabestaanden hun overledenen. Het is een christelijke herdenking, maar moet het in de kerk? Zijn de bezoekers (gelovige) kerkgangers?

Op Allerzielen komt elke bezoeker met een eigen verhaal en gedachte. Ondanks de terugloop van het kerkbezoek en Providentia de plek heeft ingenomen van de Martinuskerk, neemt de herdenking een bijzondere plek in. De belangstelling groeit. Pastoraatsgroep Gendt werd ‘prettig’ overvallen. 200 stoelen staan klaar. Meer stoelen worden ijlings aangeschoven. 

Voordat de namen van overleden worden genoemd  en voor hen een lichtje wordt ontstoken klinkt deze tekst:
Elke naam een licht
Elke naam een belofte
Elke naam een verbondenheid
Elke naam een verhaal
Elke naam een gezicht
Elke naam een herinnering
Elke naam noemenswaardig

Op Allerzielen  herdenken nabestaanden hun overledenen. Het is een christelijke herdenking, maar moet het in de kerk? Zijn bezoekers (gelovige) kerkgangers?
Elke bezoeker heeft een verhaal
Elke bezoeker heeft een gezicht 

 
 
 

Naar het archief

Actueel Kalender Polder Afscheid Martinus
Moment Links Mevrouw Gug Bekende Gendtenaren
Wit je nog Geroezemoes Waal Groeten uit Gendt
Gesprekje Keuvele   Zwarte bladzijde
Hulhuizen Vrienden van GuG Ons volkslied Het platteland

Stichting Groeten uit Gendt heeft ten doel het stimuleren en bewaren van het Gendtse cultuurgoed.

De stichting tracht haar doel te verwezenlijken door het onderhouden van een website en onder de aandacht te brengen van karakteristieke kenmerken van het dorp Gendt tijdens uiteenlopende activiteiten bij alle lagen van de bevolking.

Het gebruik van het Gendtse dialect wordt bevorderd en zo mogelijk gestimuleerd.

 

0481 - 421408

 
St. Maartenstraat 21 6691 XW Gendt
     

Foto bestellen

 
     

Privacy reglement