Ons volkslied

Vrienden GUG

Info voor toeristen

    0481-421408 06-1387 66 24  

 

 
 
Geen schutting   (vrijdag 17 december ) Terug Vépé
   
Deze pagina wordt mede mogelijk gemaakt door deze Gendtse Vrienden
 
 
 

 

 

 

 

   
 
 
 
 
 

Een houten schutting plaatsen in Flieren op grond met een ‘bouwblok ’mag wel, zegt de gemeente, maar op agrarische grond mag het niet. Juist op hun  kersenbongerd met als grens een oude tuinbouwkas achter de woning aan de Zandvoortsestraat.. In een notendorp de procedurele strijd samengevoegd de strijd met de gemeente. Harry Andriessen en zijn vrouw Trees snappen er geen barst van. Het lijkt een strijd te worden tussen boerenverstand en gemeentelijke procedures met ambtelijke bepalingen. En dat zien ze ien Flieren liever anders.

GuG loopt samen met Harry door de fruitbongerd. Hij wijst naar de oude kassen van zijn buurman. Zijn afscheiding is een oude heg die hij wil laten vervangen door een houten schutting. Het gaat over een lengte van 175 meter. Als kiend bun ik  met deze heg opgegroeid, zegt Harry. Het snoeionderhoud wordt hem steeds zwaarder. Ook het onkruid tussen de heg en de kassen valt hem niet goed. Bovendien, vult hij aan,  heeft  de oude kas bewezen dat bij storm ruitten loslaten  die bij hem in de bongerd terechtkomen.  Zijn twee honden lopen het risico hierdoor gewond te raken. Hij pakt een stuk glas. “Een dierenarts is ok nie niet goedkoop.”

Fan

De bedoeling is dat een bedrijf en nette schutting neerzet. Zijn buurman vindt het geen probleem en vanaf de openbare weg is de schutting niet te zien.  Andriessen staat niet bepaald bekend als een gemeentefan, maar vraagt met die wetenschap goed gemutst een omgevingsvergunning aan. En dan begint de ambtelijke ellende. In augustus valt over zijn aanvraag de eerste afwijzing op de deurmat. Met als motivering: “dat een erfafscheiding weliswaar ter plaatse mogelijk is maar niet in deze vorm. In het buitengebied worden alleen groene en natuurlijke erfafscheidingen toegestaan zoals hagen en singels.”

Een bezwaar bij de Commissie van advies voor de bezwaarschriften levert in oktober niets op. De letter van de wet zegt dat een houten schutting op agrarische grond niet past binnen het bestemmingsplan. Zijn buurman had wel toestemming gekregen.

Het college besloot 7 december om de bezwaren van Andriessen ongegrond te verklaren. Andriessen kan binnen zes weken beroep instellen bij de rechtbank. En dat gaan we zeker doen, zo is zijn vaste overtuiging. Andriessen en hun advocaat wachten op het formele besluit van het college. “Wij gaan zeker door.” Houd de televisie maar in de gaten zegt hij. Het programma Kassa zit al op het netvlies van het echtpaar Andriessen.

 

 
 

Naar het archief

Actueel Kalender Polder Afscheid Martinus
Moment Links Mevrouw Gug Bekende Gendtenaren
Wit je nog Geroezemoes Waal Groeten uit Gendt
Gesprekje Keuvele   Zwarte bladzijde
Hulhuizen Vrienden van GuG Ons volkslied Het platteland

Stichting Groeten uit Gendt heeft ten doel het stimuleren en bewaren van het Gendtse cultuurgoed.

De stichting tracht haar doel te verwezenlijken door het onderhouden van een website en onder de aandacht te brengen van karakteristieke kenmerken van het dorp Gendt tijdens uiteenlopende activiteiten bij alle lagen van de bevolking.

Het gebruik van het Gendtse dialect wordt bevorderd en zo mogelijk gestimuleerd.

 

0481 - 421408

 
St. Maartenstraat 21 6691 XW Gendt
     

Foto bestellen

 
     

Privacy reglement