Ons volkslied

Vrienden GUG

Info voor toeristen

    0481-421408 06-1387 66 24  

 

 
 
Bouw sociale huurappartementen    (donderdag 13 oktober ) Terug Vépé
   
Deze pagina wordt mede mogelijk gemaakt door deze Gendtse Vrienden
 
 
 

 

 

 

 

   
 
 
 
 

 WOONstichting Gendt heeft het oog laten vallen op het voormalige gemeentehuis, om het monumentale pand te verbouwen voor sociale huurappartementen. In samenhang heeft de corporatie aangegeven appartementen te willen realiseren op de groenstrook voor Hof van Breunissen, oftewel de Kosterij. Het college heeft de intentie uitgesproken positief te staan in voorgenomen plannen.

Vanaf de planontwikkeling van het nieuwe woon- en zorgcentrum hadden de woningbouwvereniging en zorgcentrum Sint Jozef al gedachten om op termijn het voorliggende grasveld aan de Nijmeegsestraat te benutten voor woningbouw, in combinatie met het gemeentehuis. In 2010 werd Hof van Breunissen opgeleverd.

Toen de gemeente aangaf om het oude gemeentehuis af te stoten en niet meer te gebruiken voor sociaal culturele doeleinden, heeft de WOONstichting besloten het pand met omliggende grond aan te kopen. Er is sindsdien al geruime tijd overleg, zegt het college.

Voor meer zekerheid om verder te kunnen gaan heeft de woonstichting aangegeven  de behoefte te hebben aan een intentieverklaring. Hiervoor is begrip van het college. “De intentieverklaring biedt voor WSG zekerheden ten aanzien van de ontwikkeling van sociale woningbouw in het centrum van Gendt.”

Er zijn voor WOONstichting Gendt wat boeiende vraagstukken op te lossen, zo is in de onderhandelingen naar voren gekomen. De omgeving kan zich roeren. “De uitwerking van het plan vraagt nog om een oplossing van een aantal stedenbouwkundige knelpunten.” Onderwerpen die genoemd worden zijn bijvoorbeeld het parkeren, de bouwomvang, het aantal appartementen en hoogte. Bovendien moet er ‘respect’ zijn voor de omgeving, zoals schaduwwerking, groen en ruimtelijke kwaliteit.

De Leemhof

De huidige gebruikers van Villa Ganita zijn op de hoogte. Voor de Historische Kring Gente, ruilwinkel  Goed Spul en  Participatiepunt SWL is ruimte gepland in het nog  te verbouwen SKC de Leemhof. Oorlogsmuseum Niemandsland kan van het college zelf  vervangende huisvesting zoeken. Voor de meeste partijen geldt een opzegtermijn van een jaar.

 

 

 

 

 
 
 

Naar het archief

Actueel Kalender Polder Afscheid Martinus
Moment Links Mevrouw Gug Bekende Gendtenaren
Wit je nog Geroezemoes Waal Groeten uit Gendt
Gesprekje Keuvele   Zwarte bladzijde
Hulhuizen Vrienden van GuG Ons volkslied Het platteland

Stichting Groeten uit Gendt heeft ten doel het stimuleren en bewaren van het Gendtse cultuurgoed.

De stichting tracht haar doel te verwezenlijken door het onderhouden van een website en onder de aandacht te brengen van karakteristieke kenmerken van het dorp Gendt tijdens uiteenlopende activiteiten bij alle lagen van de bevolking.

Het gebruik van het Gendtse dialect wordt bevorderd en zo mogelijk gestimuleerd.

 

0481 - 421408

 
St. Maartenstraat 21 6691 XW Gendt
     

Foto bestellen

 
     

Privacy reglement