Ons volkslied

Vrienden GUG

Info voor toeristen

    0481-421408 06-1387 66 24  

 

 
 
Boren onder de dijk door  (donderdag 9 september ) Terug Vp
   
Deze pagina wordt mede mogelijk gemaakt door deze Gendtse Vrienden
 
 
 

 

 

 

 

   

In

Uit

 
 
 
 

Aan het hele project is 5 jaar voorbereiding vooraf gegaan.  En dan gebeurt het in de laatste weken dat er zand in de radertjes loopt. Er is door wie dan ook vergeten  een vergunning aan te vragen om de mantelbuis voor de elektrakabel van Liander onder de dijk door te boren.  De kabel is nodig voor de zandwinning van Delta.  

De horizontaal gestuurd boring mocht niet starten, maar vandaag was het dan zover. Vanaf de Poelwijk is, onder toezien oog van Theetje Lendrink, over een lengte van 540 meter geboord en een mantelbuis getrokken naar de polder. Om geen gevaar voor de dijk te zijn was een diepte van 20 meter verplicht.  

De vrijgekomen grond is afgevoerd naar de verbrandingsoven in Weurt.

Er wordt gebruik gemaakt van een boorkop met gps-zender, die via een satelliet  op centimeters nauwkeurig de juiste richting bepaald.

Gendt was een peulenschil. Het bedrijf in Benschop heeft bijvoorbeeld onder de drukke N57 geboord  voor het windpark Neeltje Jans-Vluchthaven. Diameter: 315mm met een lengte van 728 meter. trekkracht boormachine 150-ton.

 

 


 

 
 

Naar het archief

Actueel Kalender Polder Afscheid Martinus
Moment Links Mevrouw Gug Bekende Gendtenaren
Wit je nog Geroezemoes Waal Groeten uit Gendt
Gesprekje Keuvele   Zwarte bladzijde
Hulhuizen Vrienden van GuG Ons volkslied Het platteland

Stichting Groeten uit Gendt heeft ten doel het stimuleren en bewaren van het Gendtse cultuurgoed.

De stichting tracht haar doel te verwezenlijken door het onderhouden van een website en onder de aandacht te brengen van karakteristieke kenmerken van het dorp Gendt tijdens uiteenlopende activiteiten bij alle lagen van de bevolking.

Het gebruik van het Gendtse dialect wordt bevorderd en zo mogelijk gestimuleerd.

 

0481 - 421408

 
St. Maartenstraat 21 6691 XW Gendt
     

Foto bestellen

 
     

Privacy reglement