Ons volkslied

Vrienden GUG

Info voor toeristen

    0481-421408 06-1387 66 24  

 

 
 
Vonkenmorgen tijdens Lockdown    (dinsdag 5 januari ) Terug Vépé
   
Deze pagina wordt mede mogelijk gemaakt door deze Gendtse Vrienden
 
 
 

 

 

 

 

   
 
 
 
 
 
 
 
De peuters zijn ook thuis. Tijd voor de schoonmaak
 
Bij de kinderopvang is het volle bak. Kijk maar
 
 

 

Om verspreiding van het coronavirus tegen te gaan, wordt onderwijs op afstand gegeven en kan maar een beperkt aantal mazzelaars naar school. Fysiek contact is essentieel voor goed onderwijs, zeggen deskundigen. Kinderen volgen het onderwijs thuis. Dit vraagt tijd en aandacht van ouders en school. Maar ook voor kinderen staat hun wereld op zijn kop.

GuG struint door het durp om te zien en te voelen hoe dat gaat. Vandaag met een fysiek bezoek aan IKC de Vonkenmorgen. Het team houdt er ernstig rekening mee dat ze hun groep kinderen deze maand niet meer in hun klassen zullen zien. Sommigen zullen niet verbaasd opkijken als het kabinet de lockdown in ieder geval zal verlengen tot aan de voorjaarsvakantie.

Alle werkzaamheden op school zijn vandaag geconcentreerd op de locatie Schoolstraat. Veel klaslokalen zijn dicht. In het donker gehuld en stoelen op tafels. Directeur Joost Baijens wijst met de koptelefoon op dat hij digitaal in overleg is. Het externe overleg gaat gewoon door, laat hij met een verzuchtend gelaat merken.

Conciërge René Kregting pakt een kop koffie in een verlaten docentenkamer. De kerstman op tafel herinnert aan de feestdagen. Ondanks dat de school bijna verlaten is heeft hij werk genoeg, zegt hij. “Als ik er een mannetje bij zou hebben, heeft die zeker voor een half jaar werk.” Onderhoud en reparaties gaan gewoon door.

In de hal is toch gezellige bedrijvigheid. Oudere kinderen geven jonge kinderen leesles of lezen voor. Twee klassen zijn voor noodopvang in gebruik. Een voor laagbouw en de andere klas voor enkele leerlingen van de bovenbouw. In een leegstaande klas kunnen andere kinderen zich afzonderen om rustig met hun meester een videoverbinding te maken.

 

De Vonkenmorgen heeft gekozen voor thuisonderwijs met combinatie van digitaal en boeken van school. Anita van der Heijden ervaart het als positief. Vanuit de keuken heeft ze contact met haar leerlingen. Chatten kan de hele dag tijdens schooltijden. Videocontact gaat via een rooster. Kinderen leren zo wel heel snel met nieuwe technieken omgaan, weet ze inmiddels.

Joost Baijens ziet dat het onderwijs op de Vonkenmorgen lekker loopt. De ervaring van de vorige verplichte sluiting zijn benut. Thuisonderwijs vraagt wel zelfdiscipline. Van zowel het kind als ouders. Dat leerlingen een onderwijsachterstand kunnen oplopen, daar is Joost zich van bewust. Daarom houdt het team het proces goed in de gaten. Mochten ze merken dat een kind er moeite mee heeft, dan wordt er geschakeld naar noodsituatie en mag het kind  op school de lessen volgen.

De coronamaatregelen hakken diep in het normale basisonderwijs. Toch staat de directeur vierkant achter de maatregelen. Nadat voor de Kerst corona zich in de thuissituatie had genesteld, zegt hij er anders tegenover te staan. Sluiting van basisscholen tot en met groep 8 is gewoon nodig. Als verlenging nodig blijkt, dan moet het maar, zo is zijn mening. Voordat het ongrijpbare coronamonster  thuis toesloeg dacht hij er iets anders over, geeft hij volmondig toe.
 

 
 
 

Naar het archief

Actueel Kalender Polder Afscheid Martinus
Moment Links Mevrouw Gug Bekende Gendtenaren
Wit je nog Geroezemoes Waal Groeten uit Gendt
Gesprekje Keuvele   Zwarte bladzijde
Hulhuizen Vrienden van GuG Ons volkslied Het platteland

Stichting Groeten uit Gendt heeft ten doel het stimuleren en bewaren van het Gendtse cultuurgoed.

De stichting tracht haar doel te verwezenlijken door het onderhouden van een website en onder de aandacht te brengen van karakteristieke kenmerken van het dorp Gendt tijdens uiteenlopende activiteiten bij alle lagen van de bevolking.

Het gebruik van het Gendtse dialect wordt bevorderd en zo mogelijk gestimuleerd.

 

0481 - 421408

 
St. Maartenstraat 21 6691 XW Gendt
     

Foto bestellen

 
     

Privacy reglement