Ons volkslied

Vrienden GUG

Info voor toeristen

    0481-421408 06-1387 66 24  

 

 
 
Crossen    (woensdag20 januari ) Terug Vépé
   
Deze pagina wordt mede mogelijk gemaakt door deze Gendtse Vrienden
 
 
 

 

 

 

 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ketting er af
 
 

Zwembad Walburgen.

Oei, gin zon, muziek, friet en drinken?


Nee, wel coronamaatregelen.

Vandaag fietscrossen.

Het kan en mag elke dag heur, zegt ‘badmeester’ Willy Evers tegen de blage.

Maar toch, iets van leiding en organisatie is bij ze uut ons durp best wel welkom.

Vandaag heeft Walburgen Beleefd en Gendt Vooruit voor de jeugd weer een middagje fietscross  op het programma staan.

De blosjes en blije gezichten zijn er in overvloed.

De kouwe badmeester Willy Evers het van thuus voor hun een appeltje meegenomen.

Vur onze jeugd blief Gendt de corona  de baos!

 
 
 
 
 
 

Pffff

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
zie verder het programma
 
 

Naar het archief

Actueel Kalender Polder Afscheid Martinus
Moment Links Mevrouw Gug Bekende Gendtenaren
Wit je nog Geroezemoes Waal Groeten uit Gendt
Gesprekje Keuvele   Zwarte bladzijde
Hulhuizen Vrienden van GuG Ons volkslied Het platteland

Stichting Groeten uit Gendt heeft ten doel het stimuleren en bewaren van het Gendtse cultuurgoed.

De stichting tracht haar doel te verwezenlijken door het onderhouden van een website en onder de aandacht te brengen van karakteristieke kenmerken van het dorp Gendt tijdens uiteenlopende activiteiten bij alle lagen van de bevolking.

Het gebruik van het Gendtse dialect wordt bevorderd en zo mogelijk gestimuleerd.

 

0481 - 421408

 
St. Maartenstraat 21 6691 XW Gendt
     

Foto bestellen

 
     

Privacy reglement