Ons volkslied

Vrienden GUG

Info voor toeristen

    0481-421408 06-1387 66 24  

 

 
 
Parochiecentrum  (woensdag 25 augustus ) Terug Vépé
   
Deze pagina wordt mede mogelijk gemaakt door deze Gendtse Vrienden
 
 
 

 

 

 

 

   
 
 
 
 
 
 
 

Fijn om elkaar weer te kunnen zien. Dit maakt voor mij de dag weer mooi. Zomaar spontane opmerkingen bij het verlaten van de eerste viering in Parochiecentrum Gendt. Bij de deuropening staat pastoor Karel Donders de hartelijke woorden glimlachend op te nemen. Hij heeft de eerste viering na de sloop van onze H. Martinuskerk mogen voorgaan, inclusief de inzegening van het centrum

Elke tweede woensdag van de maand kwamen de ’kerkgangers’ bij elkaar. De sloop van de Martinuskerk en corona hebben een stempel op deze bijzondere traditie gedrukt, maar vandaag kon het weer. Blijdschap, opluchting en kennismaking met het centrum. En alles in het nieuwe parochiecentrum. Een bijzonder plekje, zo liet de pastoor de aanwezigen weten. “Een trefpunt voor de Gendtse geloofsgemeenschap en mensen die een plekje nodig hebben.”

Het is een ontmoetingsplek met een kerktoren, mortuarium en kapel waar de Gendtse vrijwilligers zich bijzonder sterk voor hebben gemaakt. Annemarie Buurman ziet het als een plek voor iedereen, al of niet gelovig. Al of niet alleen voor een kop koffie op de vrijdagochtend.

Ontmoeten

Rond de viering was ontmoeten een belangrijk gebeuren. Al voor de dienst waren de gesprekken niet van de lucht. De bezoekers kennen elkaar. Waar is Frietje Rooding, zo klinkt de vraag uit de zaal. “Ze was hier er altied bij.‘’ Niemand heeft het antwoord. Annemarie Buurman zegt achteraf. “Ik bun Frietje harstikke vergète te bellen.”
 

Na de viering heeft pastoor Donders het mortuarium en de kapel graag ‘opnieuw’ ingezegend. Want na de sloop van de Martinuskerk is er zoveel veranderd.

Arnhem

Karel Donders is in  2019 door kardinaal Willem Eijk  benoemd tot pastoor in de Betuwse parochie. Geboren in Arnhem en op 14 mei 2011 in Utrecht tot priester gewijd.  Gezien zijn durpse omgang met mensen voelt hij zich thuis in zijn parochie.

 
 

Naar het archief

Actueel Kalender Polder Afscheid Martinus
Moment Links Mevrouw Gug Bekende Gendtenaren
Wit je nog Geroezemoes Waal Groeten uit Gendt
Gesprekje Keuvele   Zwarte bladzijde
Hulhuizen Vrienden van GuG Ons volkslied Het platteland

Stichting Groeten uit Gendt heeft ten doel het stimuleren en bewaren van het Gendtse cultuurgoed.

De stichting tracht haar doel te verwezenlijken door het onderhouden van een website en onder de aandacht te brengen van karakteristieke kenmerken van het dorp Gendt tijdens uiteenlopende activiteiten bij alle lagen van de bevolking.

Het gebruik van het Gendtse dialect wordt bevorderd en zo mogelijk gestimuleerd.

 

0481 - 421408

 
St. Maartenstraat 21 6691 XW Gendt
     

Foto bestellen

 
     

Privacy reglement