Ons volkslied

Vrienden GUG

Info voor toeristen

    0481-421408 06-1387 66 24  

 

 
 
Krolf interland  (vrijdag 22 oktober ) Terug Vépé
   
Deze pagina wordt mede mogelijk gemaakt door deze Gendtse Vrienden
 
 
 

 

 

 

 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tja, daar moet de bal overheen!
 

Een interland tussen Nederland en België, zo kondigt de campagneleider van Walburgen Beweegt trots aan. Sterker nog, de éérste krolfinterland ooit in Nederland gehouden.
Een primeur voor ons durp!

Wie op Sportpark Walburgen een vlaggenparade had verwacht, nationale volksliederen te horen, reisbussen vol met supporters, volle tribunes en de landelijke media, dan is deze vrijdag op een teleurstelling uitgelopen.

Krolf? Nooit van gehoord

Het is een vrij nieuwe sport, overgewaaid uit Denemarken, laten de tegenstanders van krolfclub De Hemelbrug uit het Belgische Limburg weten.
In Denemarken wordt het spel héél serieus gespeeld.
Het reglement is daar heilig en wordt strikt nageleefd, zo luidt de Belgische toon.
“Natuurlijk spelen we om te winnen, maar het moet wel gezellig blijven.”
En gezellig was het op Walburgen.

Levenslang

Krolf is zo gemakkelijk aan te leren dat iedereen het kan spelen.
“De ideale sport om elke 50-plusser levenslang in beweging te brengen”, zo wordt in België gezegd

En dat heeft Willy Evers al een poosje in zijn oren geknoopt. Hij trok tijdens de interland zelf genoemd als trainer, verzorger, teamleider op.
Zijn gelegenheidsteam bestond uit Willy Basten, Myrion Berns, Gerda Meuleman, Annet van der Velden, Peter Cobussen, Jan Witjes, Eef Rasing en Joop van Diggelen.

Het verloop van de wedstrijden was om ervaring op te doen. In de pauze had Walburgen voor de lunch gezorgd. De broodjes frikandel werden gewaardeerd. Willy Evers liep rond om te zien dat niemand te kort zou komen.

 De sfeer was gemoedelijk. Na de pauze besloten wat deelnemers om naar huis te gaan. Met gemak werden nieuwe teams gevormd.
GuG heeft besloten niet de einduitslag te vermelden.
In de tweede helft liet Eef Rasing een stel slimme slagen zien die de Belgische wenkbrauwen deed fronsen.
De planning is dat de Gendtse ploeg een tegenbezoek brengt aan krofclub De Hemelbrug.
 

 

 

Gespannen? Geconcentreerd?

Meer verwacht?

 
 
 

Naar het archief

Actueel Kalender Polder Afscheid Martinus
Moment Links Mevrouw Gug Bekende Gendtenaren
Wit je nog Geroezemoes Waal Groeten uit Gendt
Gesprekje Keuvele   Zwarte bladzijde
Hulhuizen Vrienden van GuG Ons volkslied Het platteland

Stichting Groeten uit Gendt heeft ten doel het stimuleren en bewaren van het Gendtse cultuurgoed.

De stichting tracht haar doel te verwezenlijken door het onderhouden van een website en onder de aandacht te brengen van karakteristieke kenmerken van het dorp Gendt tijdens uiteenlopende activiteiten bij alle lagen van de bevolking.

Het gebruik van het Gendtse dialect wordt bevorderd en zo mogelijk gestimuleerd.

 

0481 - 421408

 
St. Maartenstraat 21 6691 XW Gendt
     

Foto bestellen

 
     

Privacy reglement