Ons volkslied

Vrienden GUG

Info voor toeristen

    0481-421408 06-1387 66 24  

 

 
 
Voorzitter legt toekomst bij de leden     (maandag 7 september ) Terug Vépé
   
Deze pagina wordt mede mogelijk gemaakt door deze Gendtse Vrienden
 
 
 

 

 

 

 

   
“Ik worstel met de vraag, moet ik stoppen of doorgaan. Ben ik in deze ruzie als voorzitter het struikelblok?”
 
 
 
Na afloop discussies
 
 
 
 
 
 

Huurdersvereniging Gendt is een onafhankelijke organisatie van huurders die een woning betrekken van WOONstichting Gendt. Het doel zou moeten zijn om de algemene belangen van huurders te behartigen. Zover is het nog lang niet. Een stevige ruzie tussen beide organisaties lijkt voor wat betreft de huurdersvereniging een gang naar de rechter niet uitgesloten. Er is geen normaal overleg meer mogelijk. Het gaat om de poppetjes. De ingediende begroting is door de WOONstichting gekort tot 23 procent. Woonbond Nederland, die de langdurige kwestie juridisch tegen het licht gaat houden, spreekt van een zeer uitzonderlijke situatie. Een kort geding is niet uitgesloten, zegt de voorzitter.

Volgens voorzitter Paul Verhoeven gaat het om nukken van directeur-bestuurder Germa Knuver die het vertrouwen in de huurdersvereniging al een poosje heeft opgezegd. Gesprekken, al dan niet met een mediator, hebben niks opgeleverd. HV Gendt stevent haast noodgedwongen af op een actiegroep. Het bestuur vecht voor hun bestaan, terwijl huurders mokken op de dienstverlening van WOONstichting.

De vertrouwensbreuk is ontstaan door de slechte verstandhouding tussen Verhoeven en Knuver, zo schat de teleurgestelde voorzitter van de huurdersvereniging in. Op de ledenvergadering vroeg hij daarom de leden om hun mening. “Ik worstel met de vraag, moet ik stoppen of doorgaan. Ben ik in deze ruzie als voorzitter het struikelblok?” Zo ja, dan treed ik per direct af, zo liet Verhoeven de leden weten.

Maarten Groen van de Woonbond begrijpt het ook niet meer. Huurdersvereniging Gendt voldoet aan alle voorwaarden, zegt hij. Een volwaardig gekozen bestuur, website in orde en  goed overleg met leden. En vooral, zo’n 500 huurders hebben in een enquête van de werkgroep Gendt Mot Gendt Blieve, eind vorig jaar zich positief uitgesproken over het bestuur de huurdersvereniging.

De ledenvergadering sprak zich niet positief uit over de dienstverlening van WOONstichting Gendt. De communicatie moet beter, zeggen de leden. De sloop en nieuwbouw van de Staatsliedenbuurt was op de ledenvergadering  de rode draad. Het gemor was niet van de lucht. Negeren van belletjes en geen e-mails beantwoorden, zo verklaard een bewoonster. Een bewoner van de Staatsliedenbuurt van een woning met 3 slaapkamers moet het met zijn gezin van 2 kinderen straks doen met een nieuwe huurwoning met 2 slaapkamers. Hij zoekt juridische steun.

Kritiek was er op de 12 nieuwe huurwoningen op Vleumingen. Huurders betalen volgens de spreker straks 633 euro per maand en 70 euro voor de zonnepanelen, roept een huurder ontstelt. Woonbond Nederland reageerde verbaasd.

Het bestuur van Huurdersvereniging Gendt zit met de handen in het haar. Informatie uit de woonstichting is er niet bij. Belangenbehartiging van teleurgestelde huurders is in de huidige werksituatie lastig.
Dat is een reden van Gendt mot Gendt Blijven om naar de gemeenteraad te stappen met een  verzoek een onderzoek te starten. “Het college te roepen om hier daadwerkelijk in het belang van de huurders actie te ondernemen, zodat er in de nabije toekomst weer een normale samenwerking mogelijk is tussen WSG en HVG.” Eerder heeft de politiek zich niet ingelaten met de Gendtse problematiek. Alleen Lokaal Belang Lingewaard heeft het college schriftelijke vragen gesteld. Zonder resultaat.

De ultieme vraag van voorzitter Paul Verhoeven  ‘Hoe nu verder’ blijft vooralsnog onbeantwoord. Hij is wel voor 3 jaar herkozen.
 

Unaniem is het oordeel van de leden. Paul Vehoeven heeft er 3 jaar bij
 
 

Naar het archief

Actueel Kalender Polder Afscheid Martinus
Moment Links Mevrouw Gug Bekende Gendtenaren
Wit je nog Geroezemoes Waal Groeten uit Gendt
Gesprekje Keuvele   Zwarte bladzijde
Hulhuizen Vrienden van GuG Ons volkslied Het platteland

Stichting Groeten uit Gendt heeft ten doel het stimuleren en bewaren van het Gendtse cultuurgoed.

De stichting tracht haar doel te verwezenlijken door het onderhouden van een website en onder de aandacht te brengen van karakteristieke kenmerken van het dorp Gendt tijdens uiteenlopende activiteiten bij alle lagen van de bevolking.

Het gebruik van het Gendtse dialect wordt bevorderd en zo mogelijk gestimuleerd.

 

0481 - 421408

 
St. Maartenstraat 21 6691 XW Gendt
     

Foto bestellen

 
     

Privacy reglement