Ons volkslied

Vrienden GUG

Info voor toeristen

    0481-421408 06-1387 66 24  

 

 
 
Paarden wijken voor zonnepanelen  (woensdag 9 juni ) Terug Vépé
   
Deze pagina wordt mede mogelijk gemaakt door deze Gendtse Vrienden
 
 
 

 

 

 

 

   
 
 
 
 

Het Waterschap Rivierenland heeft plannen om bij hun rioolwaterzuivering voor eigen gebruik een zonnepark te realiseren. Ze hebben het oog laten vallen op een weiland met paarden op Mekrisveld. Het college is in principe akkoord met een park van 7.000 vierkante meter. Het college schermt met argumenten als natuur, recreatie en duurzaamheid.

De plannen liggen nog op de tekentafel. Vast staat dat omwonden er met duurzaamheid geen voordeel bij krijgen. De elektriciteit is voor eigen gebruik, anders bedoeld dan het beleidskader Zonne-energie zegt over participatie van omwonenden. Eén van de voorwaarden is dat bewoners een rol hebben in het initiatief en er (financieel) van kunnen profiteren. Hiervan wordt gemotiveerd van afgeweken, zegt de gemeente. “Het waterschap vervult een maatschappelijke rol, dient een algemeen belang, en heeft daarmee een uitzonderingspositie in het klimaatakkoord ten aanzien van de verplichting tot participatie met bewoners.”

De gemeente hecht waarde aan een landschappelijke inpassing. De biodiversiteit wordt vergroot, zo is één van de voorwaarde. Nu ligt er een ‘gewoon’ weiland waar paarden hun plezier beleven. Straks is het anders.  De gemeente is daarbij enthousiast. “Bij de realisatie van het zonnepark wordt een grotere variatie aan inheemse planten, struiken en bomen toegevoegd. Tevens wordt een poel aangelegd. Hiermee wordt de biodiversiteit vergroot.”

Er is ook aandacht voor recreatie, vindt de gemeente. “Door een deel van het terrein met bloemrijkgrasland, enkele fruitbomen, een notenboom, een bankje en een informatiebord ontstaat er een kleine maar groene rustplaats voor fietsers en wandelaars.”

Het waterschap heeft toegezegd met de gemeente mee te ‘willen’ werken aan een wandelpad richting de bomenrij van Hagevoort. Lingewaard Natuurlijk heeft aangegeven hierover te willen meedenken.  Echter, het pad gaat ook over andermans grond. Hiervoor is allereerst medewerking nodig weet de gemeente Lingewaard. Het college denkt aan de financiering. “Daarnaast zal er budget vrij moeten komen om het deel van het wandelpad buiten het perceel van het Waterschap aan te leggen en te onderhouden.”

 
 
 

Naar het archief

Actueel Kalender Polder Afscheid Martinus
Moment Links Mevrouw Gug Bekende Gendtenaren
Wit je nog Geroezemoes Waal Groeten uit Gendt
Gesprekje Keuvele   Zwarte bladzijde
Hulhuizen Vrienden van GuG Ons volkslied Het platteland

Stichting Groeten uit Gendt heeft ten doel het stimuleren en bewaren van het Gendtse cultuurgoed.

De stichting tracht haar doel te verwezenlijken door het onderhouden van een website en onder de aandacht te brengen van karakteristieke kenmerken van het dorp Gendt tijdens uiteenlopende activiteiten bij alle lagen van de bevolking.

Het gebruik van het Gendtse dialect wordt bevorderd en zo mogelijk gestimuleerd.

 

0481 - 421408

 
St. Maartenstraat 21 6691 XW Gendt
     

Foto bestellen

 
     

Privacy reglement