Ons volkslied

Vrienden GUG

Info voor toeristen

    0481-421408 06-1387 66 24  

 

 
 
Nieuwbouw IKC de Vonkenmorgen  (woensdag 17 januari ) Terug Vépé
   
Deze pagina wordt mede mogelijk gemaakt door deze Gendtse Vrienden
 
 
 

 

 

 

 

   
 
 
 
 

De kogel is door de kerk. IKC de Vonkenmorgen krijgt voor ruim 3.7 miljoen euro nieuwbouw, zo heeft het college besloten. De keuze van de bouwlocatie kan nog een discussiepunt worden. Het college vindt de huidige locaties ongeschikt om te bouwen en noemt als ‘voorbeeld’ Vleumingen ll. In het tweede kwartaal krijgt de gemeenteraad te horen welke locatie het kan worden. Alle hens aan dek lijkt het voor IKC de Vonkenmorgen, want de meningen verschillen.

Zowel de school als stichting De Linge gaan voor de Schoolstraat. De voorkeurslocatie van het college vinden wij aan de rand van het centrum liggen en dat kan niet goed zijn voor een dorpsschool, zegt directeur Joost Baijens.  

 GuG in gesprek met Joost en directeur-bestuurder Theo Pruyn van stichting De Linge, waar IKC de Vonkenmorgen onder valt. De Linge is vanaf aanvang van de projectgroep betrokken bij de keuze van renovatie of nieuwbouw. De projectgroep heeft 9 locatie bekeken waar mogelijk een nieuwe IKC-school zou kunnen staan, zegt de Lingedirecteur. “En zoiets moet zorgvuldig gebeuren, omdat we het hebben over een nieuwe school die voor de Gendtse gemeenschap zo’n 25 tot 30 jaar mee moet gaan.” 

De Tichelaar 

De mogelijk nieuwe locatie wringt. Ook hoe het verder moet hebben beide mannen nog niet helder in beeld. Theo Pruyn vindt Vleumingen ll niet handig. Naast hem zit een schooldirecteur die bij het begin van het schooljaar ambitieus aan zijn klus is begonnen. Joost Baijens richt zich met een nieuwe school op de toekomst, zegt hij. “Het klinkt misschien onvriendelijk tegenover De Tichelaar, maar ik moet met mijn school echt groeien.” Beide Gendtse schooldirecteuren moeten gelijke kansen houden om te kunnen groeien, zo is zijn opvatting. Zijn lach verraadt dat hij hierover met zijn collega van de Tichelaar heeft gesproken. “Laat Gendt blij zijn dat ze kunnen kiezen uit twee verschillende scholen.

De bouwlocatie heeft nog een lange en ‘zorgvuldige’ weg te gaan. Beide mannen zien in dat de locatie daarom maatschappelijk, bestuurlijk en politiek gezien een gecompliceerd proces kan worden. Pruyn heeft met ambtenaren 9 locaties bekeken. Het lijkt er op dat het college Vleumingen ll kiest en de school op de Schoolstraat vervalt. Directeur Joost Baijens van IKC de Vonkenmorgen: “Het gaat om de toekomst van de school. En hoe breng je dat onder de mensen, ouders en zeker niet te vergeten bij omwonenden?” Hierover is de projectgroep nog in overleg.
Het ultieme doel is voor Gendt de beste school locatie te kiezen voor de komende 25-30 jaar, zo zit het stevig in het hoofd van de directeur. De Schoolstraat is niet heilig. “Mensen die suggesties hebben voor een geschikte locatie kunnen me altijd benaderen.”

 
 
 

Naar het archief

Actueel Kalender Polder Afscheid Martinus
Moment Links Mevrouw Gug Bekende Gendtenaren
Wit je nog Geroezemoes Waal Groeten uit Gendt
Gesprekje Keuvele   Zwarte bladzijde
Hulhuizen Vrienden van GuG Ons volkslied Het platteland

Stichting Groeten uit Gendt heeft ten doel het stimuleren en bewaren van het Gendtse cultuurgoed.

De stichting tracht haar doel te verwezenlijken door het onderhouden van een website en onder de aandacht te brengen van karakteristieke kenmerken van het dorp Gendt tijdens uiteenlopende activiteiten bij alle lagen van de bevolking.

Het gebruik van het Gendtse dialect wordt bevorderd en zo mogelijk gestimuleerd.

 

0481 - 421408

 
St. Maartenstraat 21 6691 XW Gendt
     

Foto bestellen

 
     

Privacy reglement