Ons volkslied

Vrienden GUG

Info voor toeristen

    0481-421408 06-1387 66 24  

 

 
 
Noodopvang IKC de Tichelaar (woensdag 22 december ) Terug Vp
   
Deze pagina wordt mede mogelijk gemaakt door deze Gendtse Vrienden
 
 
 

 

 

 

 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

De plotseling afgekondigde  lockdown heeft de basisscholen een week extra vakantie gebracht. Alwr de kinderen thuis.
Noodopvang voor kinderen van ouders met cruciale beroepen is mogelijk.
Oppas door grootouders wordt door Mark Rutten wegens besmettingsgevaar dringend afgeraden.
GuG gaat van de week bij onze scholen op bezoek, gin les en toch kiendere op
schȏl.
Hoe g dat op IKC de Tichelaar?
Directeur Joren Heijnen is de rust zelve. Hij heeft zo dadelijk een afspraak.
Er zijn vandaag 9 kinderen op school, over het algemeen van jonge leeftijd.
De directeur kijkt nonchalant.
Het aantal valt hem mee
Op een durpsschool gelden geen strenge regels, lijkt zijn boodschap.
Ouders zijn sociaal genoeg om zich aan de regels te houden.
En als in een gezin de oppasnood te hoog is, dan is een extra kind op de Tichelaar nooit teveel.
Ouders zullen hun wenkbrauwen hebben gefronst.
Mark Rutten stelt dat kinderen in hun eigen gezinsbubbel moeten blijven!
Vriendjes en vriendinnen zouden niet met elkaar mogen spelen?De 9 kinderen genieten er zichtbaar van om met enkele schoolgenoten te kunnen spelen. Samen in de  klas klinkt het gezellig.
Dagelijks zijn er 3 leerkrachten op school voor noodopvang.
Drie?
Ja, voor de onderlinge gezelligheid.
Michiel Evers, Stamgroepleider groep 7-8, is aan het voorlezen.
Aan een groep met over het algemeen kinderen van jonge leeftijd.
Hij lacht.Ik lees aan mijn groep ook voor, zegt hij.
Het wordt anders als Michiel kleine kinderen mag helpen om hun jas aan te doen.
Want de samengevoegde noopopvanggroep gaat naar buiten.
Voor een puzzeltocht door het dorp.
De coronamaatregelen zijn zo gek nog niet.

 
 

  

 
 

Naar het archief

Actueel Kalender Polder Afscheid Martinus
Moment Links Mevrouw Gug Bekende Gendtenaren
Wit je nog Geroezemoes Waal Groeten uit Gendt
Gesprekje Keuvele   Zwarte bladzijde
Hulhuizen Vrienden van GuG Ons volkslied Het platteland

Stichting Groeten uit Gendt heeft ten doel het stimuleren en bewaren van het Gendtse cultuurgoed.

De stichting tracht haar doel te verwezenlijken door het onderhouden van een website en onder de aandacht te brengen van karakteristieke kenmerken van het dorp Gendt tijdens uiteenlopende activiteiten bij alle lagen van de bevolking.

Het gebruik van het Gendtse dialect wordt bevorderd en zo mogelijk gestimuleerd.

 

0481 - 421408

 
St. Maartenstraat 21 6691 XW Gendt
     

Foto bestellen

 
     

Privacy reglement