Ons volkslied

Vrienden GUG

Info voor toeristen

    0481-421408 06-1387 66 24  

 

 
 
Gendtse spanning op de politiek agenda  (woensdag 30 juni ) Terug Vépé
   
Deze pagina wordt mede mogelijk gemaakt door deze Gendtse Vrienden
 
 
 

 

 

 

 

   

Er is zorg voor wonen, maar nu zeker ook om de onderlinge verhoudingen.

 
Na een intensieve campagne heeft Gendt Mot Gendt Blieve enige tijd geleden  aan de Huurdersvereniging Gendt symbolisch het voormalige gemeentehuis gekozen om de voorzitter bijna 500 steunbetuigingen te overhandigen..
Eigen foto

De maandenlange spanningen tussen WOONstichting Gendt en de Huurdervereniging Gendt is op de politieke agenda beland. Fractievoorzitter Patrick Hegeman van B06 heeft het college schriftelijk om opheldering gevraagd.

Vorig jaar kregen de huurders een brief van directeur-bestuurder Germa Knuver die  het vertrouwen in het bestuur van de Huurdersvereniging Gendt heeft opgezegd. Naar verluidt is het ook dat het op de werkvloer van de WOONstichting niet botert. Kommer en kwel dus.

Volwaardige geprekspartner?

De afgelopen maanden heeft B06 diverse signalen gekregen over bestuurlijke problemen die er al geruime tijd spelen, zegt Hegeman. “De huurdersvereniging voelt zich niet gehoord door de woonstichting en gemeente om als volwaardige gesprekspartner te fungeren in overleggen.” Hegeman vraagt zich nu af of de huurdersvereniging betrokken is geweest over de nieuwe Huisvestingsverordening. Zo ja, waaruit blijkt dat. Zo nee vraagt de fractievoorzitter aan het college. “Heeft de gemeente pogingen ondernomen om ze bij de gesprekken te betrekken?”

Adviesrecht?

Onderdeel van de nieuwe verordening is  de inmiddels aansluiting van de Gendtse woonstichting bij de landelijke Entree. De Huurdersvereniging was en is hier nog faliekant op tegen, weet Hegeman. En dat roept politieke vragen op. Het adviesrecht staat in het geding. “Het lijkt ons, dat HV Gendt een wettelijk adviesrecht heeft bij beleidsmatige veranderingen. Bent u dit met ons eens”, vraagt hij het college. B06 vraagt zich ook af of HV Gendt van het college de mogelijkheid heeft gekregen om advies uit te brengen.
Het college geeft schriftelijk een reactie.

 

 

.

 

 
 

Naar het archief

Actueel Kalender Polder Afscheid Martinus
Moment Links Mevrouw Gug Bekende Gendtenaren
Wit je nog Geroezemoes Waal Groeten uit Gendt
Gesprekje Keuvele   Zwarte bladzijde
Hulhuizen Vrienden van GuG Ons volkslied Het platteland

Stichting Groeten uit Gendt heeft ten doel het stimuleren en bewaren van het Gendtse cultuurgoed.

De stichting tracht haar doel te verwezenlijken door het onderhouden van een website en onder de aandacht te brengen van karakteristieke kenmerken van het dorp Gendt tijdens uiteenlopende activiteiten bij alle lagen van de bevolking.

Het gebruik van het Gendtse dialect wordt bevorderd en zo mogelijk gestimuleerd.

 

0481 - 421408

 
St. Maartenstraat 21 6691 XW Gendt
     

Foto bestellen

 
     

Privacy reglement