Ons volkslied

Vrienden GUG

Info voor toeristen

    0481-421408 06-1387 66 24  

 

 
 
Walburgen Beweegt blijft bewegen  (maandag 27 september ) Terug Vépé
   
Deze pagina wordt mede mogelijk gemaakt door deze Gendtse Vrienden
 
 
 

 

 

 

 

   
 
 

Zoals elke week ploegt de boer gewoon voort. We blieve het zwimbad schȏn houwe, ruup badmeester Willy Evers vanaf de trčkker. Hoewel de herfst duidelijk invloed opeist blijft stichting Walburgen Beweegt actief. De fietscrossbaan wordt binnenkort weer ingericht en op 22 oktober wordt de eerste interland croquet gehouden. Vroeger een spel voor de beter gesitueerden.

Op Walburgen strijden 8 goed getrainde competitie strijders uit het België tegen 8 sporters uit Gendt. Dat Gendtse aantal verwacht de badmeester. Er is tied zat om een winnende ploeg te formeren, is het geloof. De voorbereiding start daarom een week van tevoren, zo is de Gendtse strategie. Croquet is een spel waarbij gevuul een grote rol spul. En om het gevuul vast te houden, moet je niet weken van tevoren met trainen beginnen.
De derde helft wordt wellicht een plesant onderdeel. Walburgen Beweegt weet nu al dat de Belgische gasten niets te kort zullen komen.

 

 

 

 

 
 
 

Naar het archief

Actueel Kalender Polder Afscheid Martinus
Moment Links Mevrouw Gug Bekende Gendtenaren
Wit je nog Geroezemoes Waal Groeten uit Gendt
Gesprekje Keuvele   Zwarte bladzijde
Hulhuizen Vrienden van GuG Ons volkslied Het platteland

Stichting Groeten uit Gendt heeft ten doel het stimuleren en bewaren van het Gendtse cultuurgoed.

De stichting tracht haar doel te verwezenlijken door het onderhouden van een website en onder de aandacht te brengen van karakteristieke kenmerken van het dorp Gendt tijdens uiteenlopende activiteiten bij alle lagen van de bevolking.

Het gebruik van het Gendtse dialect wordt bevorderd en zo mogelijk gestimuleerd.

 

0481 - 421408

 
St. Maartenstraat 21 6691 XW Gendt
     

Foto bestellen

 
     

Privacy reglement