Ons volkslied

Vrienden GUG

Info voor toeristen

    0481-421408 06-1387 66 24  

 

 
 
Weer naar school  (woensdag 1 september ) Terug Vp
   
Deze pagina wordt mede mogelijk gemaakt door deze Gendtse Vrienden
 
 
 

 

 

 

 

   
 
 
 
 
 
 
 

Met zes weken vakantie achter de rug was het vanmorgen (gelukkig) een gezellige boel op straat. Er is weer reuring op de speelplaatsen.
Voor het eerst weer naar school.
Soms met een traan en de hand van je ouders stevig vasthouden.

Onze Gendtse scholen staan voor samenwerking en  nauw overleg. Ze hebben wel ieder voor zich school- en lesplannen gemaakt. Er valt ien ons durp dus wat te kiezen! Vanaf vandaag moeten ze het weer waarmaken. 

Voor de meeste schoolkinderen was het een feest om elkaar weer te zien en te spreken.
Voor leerlingen van de groepen 8 wordt het een bijzonder jaar. En schoolseizoen zijn ze de oudsten van de school. De eerste tekenen van puberaal gedrag dwaalden al door de klassen.

Het heerlijk weerzien op school, was troef.
Zonder de genderneutraliteit in acht te nemen; meiden zie je kletsen, jongens ook met elkaar aan het donderjagen.
De eerste schooldagprikkels moeten er echt uit.

In de klassen waren de coronamaatregelen in de vakantieverhalen hoorbaar.
De vraag waar ze met de vakantie zijn geweest, geeft al een aardig beeld.
De verhalen over buitenlandse vakanties waren vandaag beduidend in de minderheid. Campings, vakantieparken, pretparken, dagjestochten dichtbij huis waren favoriet. Ook Camping de Waay in Doornenburg is genoemd.
In deze opsomming schuilt stille armoede, er zijn ook gezinnen die helemaal niet weg zijn geweest.

Een goed bericht van het kabinet: scholen mogen weer schoolkampen, excursies en vieringen organiseren. Hiervoor gelden wel de basisregels, zoals anderhalve meter afstand houden tussen volwassenen.

GuG wenst iedereen een heel fijn schooljaar.

 
De beker met de grote oren is van papa Geoffrey Vermeulen. De derde prijs bij de Mooiste Truck van Nederland.

  

 
 
 

Naar het archief

Actueel Kalender Polder Afscheid Martinus
Moment Links Mevrouw Gug Bekende Gendtenaren
Wit je nog Geroezemoes Waal Groeten uit Gendt
Gesprekje Keuvele   Zwarte bladzijde
Hulhuizen Vrienden van GuG Ons volkslied Het platteland

Stichting Groeten uit Gendt heeft ten doel het stimuleren en bewaren van het Gendtse cultuurgoed.

De stichting tracht haar doel te verwezenlijken door het onderhouden van een website en onder de aandacht te brengen van karakteristieke kenmerken van het dorp Gendt tijdens uiteenlopende activiteiten bij alle lagen van de bevolking.

Het gebruik van het Gendtse dialect wordt bevorderd en zo mogelijk gestimuleerd.

 

0481 - 421408

 
St. Maartenstraat 21 6691 XW Gendt
     

Foto bestellen

 
     

Privacy reglement