Ons volkslied

Vrienden GUG

Info voor toeristen

    0481-421408 06-1387 66 24  

 

 
 
Zandvoortsestraat  (woensdag 12 mei ) Terug Vépé
   
Deze pagina wordt mede mogelijk gemaakt door deze Gendtse Vrienden
 
 
 

 

 

 

 

   
 

De Zandvoortsestraat raakt weer een stukje agrarische grond kwijt. Bij de gemeente is een aanvraag gedaan om in ruil voor het opruimen van tuinbouwkassen op het perceel 2 vrijstaande woningen te kunnen bouwen.  Het college geeft in principe medewerking. Binnen 2 jaar moet er een wijzigingsplan worden ingediend.

De aanvrager  heeft op zijn perceel jarenlang een glastuinbouwbedrijf gerund en wil nu aanspraak maken op een bestaande  regeling. Het kassencomplex heeft een omvang van 19.000 m2.

Het is een landschappelijk en stedenbouwkundig gewenste ontwikkeling, zegt het college. “Het initiatief zorgt ervoor dat een groot agrarisch bedrijf kan stoppen en wordt opgeruimd aan de rand van Gendt. Het levert een landschappelijke verbetering op en de woningen kunnen ter plaatse landschappelijk worden ingepast en leveren geen nadelige situaties op voor de omgeving.”
Het plan levert een ‘ruimtelijke kwaliteitswinst’ op, weet het college.

Zie principeschets in pdf


 

 
 
 
 

Naar het archief

Actueel Kalender Polder Afscheid Martinus
Moment Links Mevrouw Gug Bekende Gendtenaren
Wit je nog Geroezemoes Waal Groeten uit Gendt
Gesprekje Keuvele   Zwarte bladzijde
Hulhuizen Vrienden van GuG Ons volkslied Het platteland

Stichting Groeten uit Gendt heeft ten doel het stimuleren en bewaren van het Gendtse cultuurgoed.

De stichting tracht haar doel te verwezenlijken door het onderhouden van een website en onder de aandacht te brengen van karakteristieke kenmerken van het dorp Gendt tijdens uiteenlopende activiteiten bij alle lagen van de bevolking.

Het gebruik van het Gendtse dialect wordt bevorderd en zo mogelijk gestimuleerd.

 

0481 - 421408

 
St. Maartenstraat 21 6691 XW Gendt
     

Foto bestellen

 
     

Privacy reglement