Ons volkslied

Vrienden GUG

Info voor toeristen

    0481-421408 06-1387 66 24  

 

 
 
Kindercarnaval  (dinsdag1 maart ) Terug Vépé
   
Deze pagina wordt mede mogelijk gemaakt door deze Gendtse Vrienden
 
 
 

 

 

 

 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Een middagje feesten, zingen, dansen en polonaise.
De scheidslijn tussen carnaval en het ‘gewone’ durp ligt bij De Klok.
Carnavalsvereniging De Wasniepers heeft hier de toekomst ien handen.

De blage worden klaorgestoomd vur hun zotte toekoms.

Veul blage van het Sprauwenest hebben het vandaag gevuuld  wat feesten is. 

Dankzij kinder-DJ Edwin.
Hij wist op de dansvoer onze blage en inkele ouwelui ien bewèging te kriege.
En te houwe.

Pff…

De enige die gewoon verkleed was als gewoon durpsmins was de kjèl van GuG.
Ok dit durpsmins zag dat het goed was.

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Naar het archief

Actueel Kalender Polder Afscheid Martinus
Moment Links Mevrouw Gug Bekende Gendtenaren
Wit je nog Geroezemoes Waal Groeten uit Gendt
Gesprekje Keuvele   Zwarte bladzijde
Hulhuizen Vrienden van GuG Ons volkslied Het platteland

Stichting Groeten uit Gendt heeft ten doel het stimuleren en bewaren van het Gendtse cultuurgoed.

De stichting tracht haar doel te verwezenlijken door het onderhouden van een website en onder de aandacht te brengen van karakteristieke kenmerken van het dorp Gendt tijdens uiteenlopende activiteiten bij alle lagen van de bevolking.

Het gebruik van het Gendtse dialect wordt bevorderd en zo mogelijk gestimuleerd.

 

0481 - 421408

 
St. Maartenstraat 21 6691 XW Gendt
     

Foto bestellen

 
     

Privacy reglement