Ons volkslied

Vrienden GUG

Info voor toeristen

    0481-421408 06-1387 66 24  

 

 
 
Meer groen voor De Leemhof  (dinsdag 8 november ) Terug Vépé
   
Deze pagina wordt mede mogelijk gemaakt door deze Gendtse Vrienden
 
 

 

 

 

 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

De gemeenteraad wenst meer groen aan de voorkant van het (uitgebreide) pand van SKC De Leemhof. Het voorlopig schetsontwerp is nogal stenig, zo is de unanieme opvatting. De raad stond dan ook vierkant achter de motie van GroenLinks en SP  om het college te bewegen zich in te zeten voor meer groen. De uitbreiding en renovatie is naar verwacht in 2023 – 2024.

Lianne Duiven van GroenLinks  gooit het niet alleen op het visuele aspect, maar vooral op de klimaatverandering. Met de veranderde weersomstandigheden, zoals droogte en flinke regenval,  moet Lingewaard de openbare ruimte aanpassen aan uitdroging en wateroverlast, vindt Duiven. En daar zijn volgens GL oplossingen voor. “Hittestress en wateroverlast te verminderen en voorkomen  zoals door groen in te passen op versteende stukken grond.” WOONstichting Gendt heeft volgens haar ook plannen  om in de Dorpstraat meer groen, zoals geveltuintjes toe te passen.

De SP vindt het belangrijk dat de participatie van omwonden niet uit het oog wordt verloren. Meer groen in overleg met omwonenden .  

 
 
 

Naar het archief

Actueel Kalender Polder Afscheid Martinus
Moment Links Mevrouw Gug Bekende Gendtenaren
Wit je nog Geroezemoes Waal Groeten uit Gendt
Gesprekje Keuvele   Zwarte bladzijde
Hulhuizen Vrienden van GuG Ons volkslied Het platteland

Stichting Groeten uit Gendt heeft ten doel het stimuleren en bewaren van het Gendtse cultuurgoed.

De stichting tracht haar doel te verwezenlijken door het onderhouden van een website en onder de aandacht te brengen van karakteristieke kenmerken van het dorp Gendt tijdens uiteenlopende activiteiten bij alle lagen van de bevolking.

Het gebruik van het Gendtse dialect wordt bevorderd en zo mogelijk gestimuleerd.

 

0481 - 421408

 
St. Maartenstraat 21 6691 XW Gendt
     

Foto bestellen

 
     

Privacy reglement