Ons volkslied

Vrienden GUG

Info voor toeristen

    0481-421408 06-1387 66 24  

 

 
 
We gaan er voor! Terug Vépé
   
De Vonkenmorgen krijgt een nieuwe school.
Een proces  waar de school, omwonden en gemeente elkaar ontmoeten.
GuG is erbij.
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

   
 
 
q
Joost Baijens: “Ik mag wel zeggen dat we als team een eenheid vormen. We doen het samen
 
 
Sloop locatie Nijmeegsestraat begonnen?
Verhuisdozen al gepakt?
Geen plan, maar denkrichting

De keuze is door de gemeente gemaakt. De nieuwbouw van IKC  de Vonkenmorgen komt op de huidige locatie aan de Schoolstraat. Er moet echter nog heel wat water door de Waal gaan voordat de eerste schop de grond in kan. Er is groen licht gegeven voor nieuwbouw van mogelijk 2 of 3 bouwlagen. Het ontwerp van de architect zal straks moeten uitwijzen wat het gaat worden.

Directeur Joost Baijens houdt er rekening mee dat voor het schooljaar 2025-2026 de nieuwe school gereed is. Grofweg gezegd, kinderen die nu in het gebouw aan de Schoolstraat ronddartelen gaan straks over naar de nieuwe school. Tot die tijd moet er heel veel gebeuren. Voordat het team  van De Vonkenmorgen praktisch aan zet is, gaat eerst de gemeente aan de slag met het bouwplan en begroting.
Allereerst met het opstellen van het Programma van Eisen.  Volgend jaar begint een scala aan procedures en ontwerprondes. Zoals de selectie van architect en adviseurs, het opstellen van het bouwplan, omgevingsplan, beeldkwaliteitsplan en bestemmingsplan. De eindfase is de aanbesteding die naar verwacht maximaal een half jaar gaat duren. De bouw duurt  minimaal een jaar, zo verwacht de gemeente.

Financiële risico’s

De gemeentelijke overheid  is voor menigeen nauwelijks te doorgronden. Het budget vraagt bestuurlijke en politieke aandacht. De bouwsector kampt met pittige kostenstijging van bouwmaterialen en personeelskrapte. Tijdens de begrotingsbehandeling 2023 gaf het college in zijn algemeenheid al een duidelijk signaal af. De Lingewaardse  bomen groeien niet tot aan de hemel. “We moeten keuzes maken om nieuwe investeringen mogelijk te maken. De huidige maatschappelijke ontwikkelingen zorgen bovendien voor zoveel onzekerheid dat het onverstandig is nu grote financiële risico’s te nemen.” Het college kan niet in de glazen bol kijken. “Wij zien forse prijsstijgingen binnen de totale economie. Dat maakt dat het op dit moment erg lastig is om goed in te kunnen schatten in hoeverre onze budgetten toereikend zijn. Of met welke incidentele en/of structurele verhogingen we rekening moeten houden.”

In dit ‘krachtenspel’ voelt Joost Baijens zich thuis. Thuis in het onderwijs, maar ook als voormalig bedrijfseconoom. En dat heeft voordelen, zegt hij niet zonder trots. De school is in het proces gebaat bij een kritische houding en een gezonde verhouding met de gemeente. “Wij hebben een goed contact met onderwijswethouder Nick Hubers, dat scheelt enorm”, zegt hij met een opgewekt gezicht. Er moet ook aandacht zijn voor  een breed gedragen achterban en op goede voet blijven  staan met omwonenden.

q
“Het gaat mij om de kinderen van Gendt die zich op school thuis moeten voelen.”

Zonder het achterste van zijn tong te laten zien, wacht hij op het moment dat IKC de Vonkenmorgen bij de gemeente kan/moet aanschuiven. De omvang van het nieuwe schoolgebouw staat bovenaan de wensenlijst. Joost is vol vertrouwen. “Je moet met een goed verhaal komen.” Niet op een grote voet leven, maar wel rekening houden met een lichte leerlingengroei en een functioneel schoolgebouw dat past in de omgeving. “Geen hypermodern pand, maar een school die past  in de buurt en de dorpse sfeer van Gendt.” Bovenaan zijn aandachtlijst staan de leerlingen. “Het gaat mij om de kinderen van Gendt die zich op school thuis moeten voelen.” Ondanks zijn behoedzame woordkeuzen legt Joost een graag  tipje van zijn persoonlijke wensenlijst bloot. “We moeten ons sterk maken voor  een mooie aula waar alle kinderen samen kunnen komen.”

Eenheid is de sleutel tot succes van Oranje op het WK, zegt Vitesse trainer Phillip Cocu. Die woorden moeten Baijens als goud in de oren klinken. De kracht van De Vonkenmorgen is de goede  onderlinge sfeer. “Toen ik hier als directeur mocht beginnen, was dat mijn eerste aandacht. Ik mag wel zeggen dat we als team een eenheid vormen. We doen het samen, ook in aanloop naar een mooie nieuwe school voor IKC de Vonkenmorgen. ” 

 

 

De basiskleuren van de nieuwbouw lijken al bepaald.
De locatie aan de Schoolstraat maakt al gebruik van het nieuwe meubilair.
 
 

Naar het archief

Actueel Kalender Polder Afscheid Martinus
Moment Links Mevrouw Gug Bekende Gendtenaren
Wit je nog Geroezemoes Waal Groeten uit Gendt
Gesprekje Keuvele   Zwarte bladzijde
Hulhuizen Vrienden van GuG Ons volkslied Het platteland

Stichting Groeten uit Gendt heeft ten doel het stimuleren en bewaren van het Gendtse cultuurgoed.

De stichting tracht haar doel te verwezenlijken door het onderhouden van een website en onder de aandacht te brengen van karakteristieke kenmerken van het dorp Gendt tijdens uiteenlopende activiteiten bij alle lagen van de bevolking.

Het gebruik van het Gendtse dialect wordt bevorderd en zo mogelijk gestimuleerd.

 

0481 - 421408

 
St. Maartenstraat 21 6691 XW Gendt
     

Foto bestellen

 
     

Privacy reglement