Ons volkslied

Vrienden GUG

Info voor toeristen

    0481-421408 06-1387 66 24  

 

 
 
Nieuwbouw Vonkenmorgen  aan de Schoolstraat (woensdag 7 september ) Terug Vépé
   
Deze pagina wordt mede mogelijk gemaakt door deze Gendtse Vrienden
 
 

 

 

 

 

   
 

Voor nieuwbouw van IKC de Vonkenmorgen is de huidige locatie  aan de Schoolstraat het meest geschikt. Dat heeft het college deze week besloten. Het wordt een gebouw van twee verdiepingen, waar ook de locatie Nijmeegsestraat in gehuisvest wordt. Directeur Joost Baaijens is tevreden met de uitkomst. Maar nu is het zaak dat er zo snel mogelijk gebouwd gaat worden, zegt hij. De besluitvorming heeft wat hem betreft lang genoeg geduurd.

 Het laatste woord ligt echter bij de omwonenden. In oktober komt er een informatiebijenkomst waar onderwijswethouder Nick Hubers tekst en uitleg komt geven.  “Mochten er tijdens deze avond zwaarwegende bezwaren naar voren komen omtrent de locatiekeuze, dan zullen deze bezwaren worden gedeeld zodat het college de locatiekeuze eventueel kan heroverwegen.”

Eigenlijk had de locatie allang vastgesteld kunnen zijn. Zij het niet dat de PvdA in februari de optie noemde om beide scholen onder te brengen in de nieuwbouw aan de Schoolstraat. Onderzoek heeft uitgewezen dat het college hiervan afziet. Het zou een gebouw moeten worden van drie verdiepingen. “Beide IKC’s trekken samen meer dan 600 kinderen aan. Dit zorgt voor veel verkeer en daarmee impact op de directe omgeving van de school. Er is beperkt ruimte voor een speelplein en weinig ruimte voor groen en water.

De Vonkenmorgen, schoolbestuur SVPO en het college gaan voor de Schoolstraat. De school heeft altijd gestreden voor deze locatie. De belangrijkste reden is dat het schoolplein bij de locatie Schoolstraat deels is in te richten als een groen speelterrein. Op een parkachtige wijze waarbij ook de buurt gebruik kan maken. “Verder maakt de grootte van het speelterrein de zo belangrijke vrije bewegingsactiviteiten voor kinderen mogelijk”, zegt het college. De eerder genoemde locatie Vleumingen II ligt te weinig centraal en heeft daarom niet de voorkeur.

Risico

De nieuwbouwkosten zijn geraamd op ruim 4,1 miljoen euro. Het budget is echter geraamd op het prijspeil van 1 januari 1919. Dat betekent nog een hele uitdaging. De bouwkosten zijn ondertussen door het dak gegaan, zo weten ook de plannenmakers. Het college waarschuwt: “Het risico bestaat dat de prijsstijgingen van de markt groter zijn dan de indexering. Daarnaast betreft de raming uit het IHP de stichtingskosten van het IKC. Tijdelijke huisvesting en andere locatie gebonden kosten vallen niet onder de stichtingskosten. Dit is een blijvend aandachtspunt.”

 
 
 
 

Naar het archief

Actueel Kalender Polder Afscheid Martinus
Moment Links Mevrouw Gug Bekende Gendtenaren
Wit je nog Geroezemoes Waal Groeten uit Gendt
Gesprekje Keuvele   Zwarte bladzijde
Hulhuizen Vrienden van GuG Ons volkslied Het platteland

Stichting Groeten uit Gendt heeft ten doel het stimuleren en bewaren van het Gendtse cultuurgoed.

De stichting tracht haar doel te verwezenlijken door het onderhouden van een website en onder de aandacht te brengen van karakteristieke kenmerken van het dorp Gendt tijdens uiteenlopende activiteiten bij alle lagen van de bevolking.

Het gebruik van het Gendtse dialect wordt bevorderd en zo mogelijk gestimuleerd.

 

0481 - 421408

 
St. Maartenstraat 21 6691 XW Gendt
     

Foto bestellen

 
     

Privacy reglement