Ons volkslied

Vrienden GUG

Info voor toeristen

    0481-421408 06-1387 66 24  

 

 
 
Allerzielen  (woensdag 2 november ) Terug Vépé
   
Deze pagina wordt mede mogelijk gemaakt door deze Gendtse Vrienden
 
 

 

 

 

 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

De namen hardop noemen, kaarsen aansteken en verse bloemen op de graven leggen. Allerzielen is allang niet meer iets exclusief katholieks. Op tal van plekken buiten de kerk staan mensen op 2november stil bij dierbaren die er niet meer zijn. Het kan heel troostend zijn om dat samen te doen, weten ze ook in ons durp. Providentia zit vol als voorgangsters Corrie Driessen en Annemarie Buurman beginnen aan Allerzielen 2022.

De aanwezigen zijn van jong tot oud. Allen met een gezamenlijke gedachte. “Als je denkt dat je mij verloren hebt”, is de eerste zin van de bijeenkomst.

Bidden doen we anders. Zoals luisteren naar teksten om mee naar huis te nemen. ‘’Er is wel een kracht die die al wat leeft, draagt en stuwt”. Ter overdenking zingt het koor Musica Amare: “Ik hoor nog steeds zijn stem, een klank die niet kan sterven. Hij leeft, hij leeft, totdat ik hem vergeten ben.”

Terwijl Corrie en Annemarie de namen voorlezen worden 35 kaarsen ontstoken voor de overleden personen in de Gendtse gemeenschap. Voor 35 mensen die we wellicht van dichtbij hebben gekend. Corrie Driesen leest de slottekst. “Ik hoop dat je ergens nog een oogje in het zeil houdt zodat ik verder kan.”Na afloop is er koffie en thee met een gezellige klets.

 
 
 
 
 
 
 

Naar het archief

Actueel Kalender Polder Afscheid Martinus
Moment Links Mevrouw Gug Bekende Gendtenaren
Wit je nog Geroezemoes Waal Groeten uit Gendt
Gesprekje Keuvele   Zwarte bladzijde
Hulhuizen Vrienden van GuG Ons volkslied Het platteland

Stichting Groeten uit Gendt heeft ten doel het stimuleren en bewaren van het Gendtse cultuurgoed.

De stichting tracht haar doel te verwezenlijken door het onderhouden van een website en onder de aandacht te brengen van karakteristieke kenmerken van het dorp Gendt tijdens uiteenlopende activiteiten bij alle lagen van de bevolking.

Het gebruik van het Gendtse dialect wordt bevorderd en zo mogelijk gestimuleerd.

 

0481 - 421408

 
St. Maartenstraat 21 6691 XW Gendt
     

Foto bestellen

 
     

Privacy reglement