Ons volkslied

Vrienden GUG

Info voor toeristen

    0481-421408 06-1387 66 24  

 

 
 
Begraafplaats wordt steeds leger  (maandag 19 september ) Terug Vépé
   
Deze pagina wordt mede mogelijk gemaakt door deze Gendtse Vrienden
 
 

 

 

 

 

   

Begrafenis juli 2022

 
 
 

Een wandeling over de begraafplaats is een wandeling door het verleden. Bekende namen en families  De dood is een onderdeel van het leven. Volgens de Vereniging van Nederlandse Gemeente (VNG) lijkt het onvermijdelijk dat gemeenten op niet al te lange termijn worden geconfronteerd met de vraag: wat willen we met onze gemeentelijke begraafplaatsen?

De vraag naar graven neemt af, omdat zeventig procent van de mensen liever wordt gecremeerd. “De groepen voor wie dat een taboe is, moslims bijvoorbeeld, laten zich liever begraven in het land van herkomst dan op een gemeentelijke begraafplaats, omdat die geen eeuwigdurende grafrust kan bieden.” 

Op de begraafplaats Gendt worden meer graven geruimd omdat de gemeente vanaf 2019 consequent ruimt nadat de grafrechten niet werden verlengd, zegt de woordvoerder van Lingewaard. “Voorheen bleef grafbedekking vaak liggen terwijl grafrechten niet meer werden betaald.”

Minder grafrechten betekent een daling van de gemeentelijke inkomsten. Exacte cijfers van Gendt zijn niet te geven. Een beleid in de toekomst voor een begraafplaats is er nauwelijks. Lingewaard richt zich meer op cremeren.

Strooivelden

Er is landelijk al jaren een verschuiving gaande van begraven naar cremeren, zegt de gemeente. “We hebben hier enigszins op geanticipeerd door strooivelden te maken en door te zorgen voor voldoende capaciteit voor urnengraven en urnennissen. Dat hebben we ook gedaan om te anticiperen op de komst van een crematorium in Lingewaard. Zodra dat crematorium er is zijn er dus voldoende mogelijkheden voor asbestemming op de gemeentelijke begraafplaatsen.”

 

 
 
 

Naar het archief

Actueel Kalender Polder Afscheid Martinus
Moment Links Mevrouw Gug Bekende Gendtenaren
Wit je nog Geroezemoes Waal Groeten uit Gendt
Gesprekje Keuvele   Zwarte bladzijde
Hulhuizen Vrienden van GuG Ons volkslied Het platteland

Stichting Groeten uit Gendt heeft ten doel het stimuleren en bewaren van het Gendtse cultuurgoed.

De stichting tracht haar doel te verwezenlijken door het onderhouden van een website en onder de aandacht te brengen van karakteristieke kenmerken van het dorp Gendt tijdens uiteenlopende activiteiten bij alle lagen van de bevolking.

Het gebruik van het Gendtse dialect wordt bevorderd en zo mogelijk gestimuleerd.

 

0481 - 421408

 
St. Maartenstraat 21 6691 XW Gendt
     

Foto bestellen

 
     

Privacy reglement