Ons volkslied

Vrienden GUG

Info voor toeristen

    0481-421408 06-1387 66 24  

 

 
 
Boomfeestdag (woensdag 16 november ) Terug Vépé
   
Deze pagina wordt mede mogelijk gemaakt door deze Gendtse Vrienden
 
 

 

 

 

 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 

De nachtregen heeft de grond wat los gemaakt. De najaarszon schijnt al vrolijk. Het is half november, maar de polderbloemen  bloeien weelderig.  De Landelijke Boomfeestdag 2022 kan bij de bovenbouwleerlingen van De Tichelaar niet meer kapot. GuG was hierbij. Later op de ochtend zijn in onze Gendtse achtertuin de  leerlingen van De Vonkenmorgen met de schop aan de slag gegaan.

K3Delta regeerde begin deze maand meteen positief toen de organisatoren van Lingewaard Natuurlijk met de vraag kwamen of ze  een plantlocatie beschikbaar konden stellen. Graag zelfs riep projectleider Marten Smits, want vorig jaar was de eerste aanplanting in het ooibos als smakelijk hoofdgerecht door reeën vrijwel geheel is opgepeuzeld. Volgt nu het toetje? Smits voelt de hilarische bui al hangen en lacht. Zijn schop steekt hij in de grond. “Ik heb begrepen dat Staatsbosbeheer rondom de boompjes bescherming gaat aanbrengen.”

Een actueel maatschappelijk thema is het planten van bomen. Ze zijn belangrijk in het tegengaan van klimaatverandering. Bomen houden water vast, brengen verkoeling, filteren schadelijke stoffen uit de lucht en leveren voedsel, leefruimte en bescherming aan allerlei planten en dieren. Kortom zegt de stichting, bomen werken voor een gezond klimaat!

Vakmensen in de boomkwekerijsector kweken en verzorgen bomen. Dit jaar wil Stichting Nationale Boomfeestdag extra aandacht vestigen op deze sector. Er is namelijk een grote behoefte aan vakmensen. De actie in ons durp levert een toekomstige kandidaat. Melvin Janssen  heeft met liefde  en passie jonge boompjes in het ooibos geplant. Hij weet het daarom zeker. “Ik wil later boswachter worden.”
 

 
 
 
 
 
 

Naar het archief

Actueel Kalender Polder Afscheid Martinus
Moment Links Mevrouw Gug Bekende Gendtenaren
Wit je nog Geroezemoes Waal Groeten uit Gendt
Gesprekje Keuvele   Zwarte bladzijde
Hulhuizen Vrienden van GuG Ons volkslied Het platteland

Stichting Groeten uit Gendt heeft ten doel het stimuleren en bewaren van het Gendtse cultuurgoed.

De stichting tracht haar doel te verwezenlijken door het onderhouden van een website en onder de aandacht te brengen van karakteristieke kenmerken van het dorp Gendt tijdens uiteenlopende activiteiten bij alle lagen van de bevolking.

Het gebruik van het Gendtse dialect wordt bevorderd en zo mogelijk gestimuleerd.

 

0481 - 421408

 
St. Maartenstraat 21 6691 XW Gendt
     

Foto bestellen

 
     

Privacy reglement