Ons volkslied

Vrienden GUG

Info voor toeristen

    0481-421408 06-1387 66 24  

 

 
 
Veiligheid fietsers   (woensdag 6 april ) Terug Vépé
   
Deze pagina wordt mede mogelijk gemaakt door deze Gendtse Vrienden
 
 
 

 

 

 

 

   
 
 
 
 
 

De PvdA zegt dat omwonenden van de Nijmeegsestraat opmerkingen hebben gemaakt over geparkeerde auto’s op de rode fietsstroken. Die zouden logischerwijze leiden  tot gevaarlijke situaties, zo schreef fractievoorzitter Maarten van den Bos het college. Het college antwoord zo’n signaal niet te kennen. “Het is bekend dat er geparkeerd wordt op de fietsstroken. Dat dit gevaarlijke situaties geeft is niet bekend.” De Nijmeegsestraat is ook veilig voor fietsers. 

De rode fietsstroken zijn formeel geen fietsstroken, maar fietssuggestiestroken. Dit moet blijken dat er geen fietssymbool op de rode stroken staan. Dus er mag op geparkeerd worden, is de wettelijke regel. “Hier is bewust voor gekozen, vanwege de hoge parkeerdruk bij het sportpark in de weekenden. Hierbij werd in de voorsituatie met grote regelmaat op de Nijmeegsestraat geparkeerd.”  

Door het parkeren te verbieden zou er een structureel parkeerprobleem ontstaan. “In overleg met de omgeving is besloten om op het gedeelte tussen de Kruisstraat en Tegulastraat een brede verharde strook aan te leggen, zodat de auto’s grotendeels buiten de rijbaan kunnen parkeren.”

 

Handhaving?
 
 

Naar het archief

Actueel Kalender Polder Afscheid Martinus
Moment Links Mevrouw Gug Bekende Gendtenaren
Wit je nog Geroezemoes Waal Groeten uit Gendt
Gesprekje Keuvele   Zwarte bladzijde
Hulhuizen Vrienden van GuG Ons volkslied Het platteland

Stichting Groeten uit Gendt heeft ten doel het stimuleren en bewaren van het Gendtse cultuurgoed.

De stichting tracht haar doel te verwezenlijken door het onderhouden van een website en onder de aandacht te brengen van karakteristieke kenmerken van het dorp Gendt tijdens uiteenlopende activiteiten bij alle lagen van de bevolking.

Het gebruik van het Gendtse dialect wordt bevorderd en zo mogelijk gestimuleerd.

 

0481 - 421408

 
St. Maartenstraat 21 6691 XW Gendt
     

Foto bestellen

 
     

Privacy reglement