Ons volkslied

Vrienden GUG

Info voor toeristen

    0481-421408 06-1387 66 24  

 

 
 
Huurdersvereniging Gendt vreest stoppen  (woensdag 30 maart ) Terug Vépé
   
Deze pagina wordt mede mogelijk gemaakt door deze Gendtse Vrienden
 
 
 

 

 

 

 

   
ledenvergadering 2019
 
 
 

Het gezamenlijk belang om de huurders van dienst te zijn was de belangrijkste drijfveer om een streep te zetten door de fikse ruzie, zegt voorzitter Paul Verhoeven van Huurdersvereniging Gendt. De onmin met WOONstichting Gendt lijkt aan de oppervlakte van de baan, nu zich de volgende bestaansuitdaging heeft aangediend. De krappe bezetting van het dagelijkse bestuur dreigt het voortbestaan van de 5 jarige Huurdervereniging Gendt. Verhoeven wil hom en kuit op de ledenvergadering van 23 mei. Inzet: een penningmeester en secretaris, anders stopt het bestuur.  

In 2020 werd door directeur-bestuurder Germa Knuver het vertrouwen opgezegd van de bestuurders van de huurdersvereniging, blikt de voorzitter terug. “Wij hebben open gesprekken gevoerd met de Raad van Commissarissen en het bestuur van WOONstichting Gendt. De basis was dat we samen verder horen te gaan.” Een gezamenlijk belang, want het gaat uiteindelijk om de belangen van alle huurders, zegt Verhoeven op rustige toon.

Een groot struikelblok was de fusie die Gendt met woningcorporatie Waardwonen boven het hoofd zou hangen. Voor de huurders is een fusie absoluut onbespreekbaar. Er aan denken is al een doodzonde, weet voorzitter Paul Verhoeven. De ledenvergadering liep vaak uit op heftige uitspraken. Gendt mot Gendt blieve, is nog steeds de stelling. WOONstichting Gendt heeft nooit aan een fusie gedacht en gewerkt, zo is hem tijdens het ‘herenigingsgesprek gezegd. Persoonlijk denkt hij echter dat binnen 5 tot 10 jaar een fusie reëel is. “De voordelen van gezamenlijk werken worden steeds groter.”

Om de belangen te blijven behartigen zijn er handjes nodig. Zeker in het dagelijks bestuur. En dat dreigt een probleem te worden. Secretaris Jos Jansen moet het bestuur verlaten, omdat hij binnenkort geen huurder van de WOONstichting meer is. “ Verhoeven wordt onrustig. Om in mijn eentje het dagelijks bestuur te vormen, lijkt me te veel van het goede.”

Sufferdje

 5 jaar geleden werd de Huurdersvereniging Gendt opgericht. Het bestuur had geen enkele ervaring. In kringen van woonbeleid waren ze gevoelsmatig het ‘sufferdje’, weet Verhoeven zich nog te herinneren. Door steun van Woonbond Nederland en gratis opleidingen ligt dat ver achter ze. “Wij zijn nu de derde en volwaardige partner van de gemeente Lingewaard en WOONstichting Gendt.”

De onderwerpen waar ze zich bezighouden zijn divers. Overleggen over beleid dat alle huurders en woningzoekenden aangaan. Zoals het huurverhogingsbeleid, woningtoewijzing, onderhoud- en renovatiebeleid. Als Lingewaard en de WOONstichting prestatieafspraken maken zit ook Huurdersvereniging Gendt aan tafel. Mocht het dagelijkse bestuur aangevuld kunnen worden, dan wil Huurdersvereniging Gendt nog meer aandacht schenken een verduurzaming, energiebeleid en woningtoewijzing.

En wat zijn de kwaliteitseisen voor nieuwe bestuursleden? Ze krijgen een reële vergoeding. Daarvoor moeten ze in ieder geval kunnen luisteren naar de huurders en de samenwerking met  WOONstichting Gendt verder verbeteren, zegt de voorzitter hoopvol. Meer info mail Paul Verhoeven.

 
 

Naar het archief

Actueel Kalender Polder Afscheid Martinus
Moment Links Mevrouw Gug Bekende Gendtenaren
Wit je nog Geroezemoes Waal Groeten uit Gendt
Gesprekje Keuvele   Zwarte bladzijde
Hulhuizen Vrienden van GuG Ons volkslied Het platteland

Stichting Groeten uit Gendt heeft ten doel het stimuleren en bewaren van het Gendtse cultuurgoed.

De stichting tracht haar doel te verwezenlijken door het onderhouden van een website en onder de aandacht te brengen van karakteristieke kenmerken van het dorp Gendt tijdens uiteenlopende activiteiten bij alle lagen van de bevolking.

Het gebruik van het Gendtse dialect wordt bevorderd en zo mogelijk gestimuleerd.

 

0481 - 421408

 
St. Maartenstraat 21 6691 XW Gendt
     

Foto bestellen

 
     

Privacy reglement