Ons volkslied

Vrienden GUG

Info voor toeristen

    0481-421408 06-1387 66 24  

 

 
 
Kersenboom voor Henk Botterblom  (zaterdag 26 maart ) Terug Vépé
   
Deze pagina wordt mede mogelijk gemaakt door deze Gendtse Vrienden
 
 
 

 

 

 

 

   
 
 
 
 
Henk kiek en ziet. Het schiet nie op!
 

Twee jaar heeft de Gendtse wereld stil gestaon. Henk Botterblom heeft als lèste begunstiger van Stichting Kersenfeest de zilveren kers ontvangen. Henk werd door de harmonie  voorgedragen.

De Sprauwejagers  mochten vandaag de finaleklap er opgeven door op de Heilige  Grond van de Kersenbongerd vur de bescheiden Henk Botterblom ‘zijn’ kersenboom te planten“Zullen we beginnen”, roept veurzitter Guus Sommerdiek enthousiast. Hij kiek vur uut.  Dat mot toch een drijfveer zien om Dé Kersenboom eindelijk te mogen planten?  Botterblom heeft toch lang op zijn kersenboom moeten wachten? Gin man van het Sprauwejagersgilde gif sjoege aan de oproep.  
Veul geprôt, weinig actie. Guus lacht. Het is bij hem kennelijk herkenbaar. Het gilde ten voeten uit.

Twee jaor coronatied heeft het gilde goed gedaon. De ceremoniële kersenboomplantdag verliep vlekkeloos. Er is ruim over vergaderd. Volgens de veurzitter  rekken ze vergaderingen tot half elf. Dan gaan ze over op de borrel en verse worst met appelmoes en Piccadilly. Jawel, het is nie te geleuve, een vergaodering  met notulen en een actielijst, die overigens weinig verschilt met voorgaande jaren.
Volgend jaor kunnen de vergadering wellicht langer en vaker zien. Dan besté het grieze gilde vieftig jaor. De oudste sprauwejager is Wim Joosten. De nestor is 30 jaar lid.

Op verzoek van Henk Boterblom sté zien boom op de plèk waar de oude kersenboom van Petra Snel ceremonieel is  gerooid.  Het naogiete ging bij Henk zien thuus gezellig deur. Er was grei zat.

 

 
De rès giete we thuus aon

 

 
 

Naar het archief

Actueel Kalender Polder Afscheid Martinus
Moment Links Mevrouw Gug Bekende Gendtenaren
Wit je nog Geroezemoes Waal Groeten uit Gendt
Gesprekje Keuvele   Zwarte bladzijde
Hulhuizen Vrienden van GuG Ons volkslied Het platteland

Stichting Groeten uit Gendt heeft ten doel het stimuleren en bewaren van het Gendtse cultuurgoed.

De stichting tracht haar doel te verwezenlijken door het onderhouden van een website en onder de aandacht te brengen van karakteristieke kenmerken van het dorp Gendt tijdens uiteenlopende activiteiten bij alle lagen van de bevolking.

Het gebruik van het Gendtse dialect wordt bevorderd en zo mogelijk gestimuleerd.

 

0481 - 421408

 
St. Maartenstraat 21 6691 XW Gendt
     

Foto bestellen

 
     

Privacy reglement