Ons volkslied

Vrienden GUG

Info voor toeristen

    0481-421408 06-1387 66 24  

 

 
 
Kinderkerstviering     (zaterdag 24 december ) Terug Vépé
   
Deze pagina wordt mede mogelijk gemaakt door deze Gendtse Vrienden
 
 

 

 

 

 

   
 
 

De rooms-katholieken noemen het Kerstmis. Door protestanten wordt het veelal Kerstviering genoemd. Beide kerken praten over het  van oudsher het midwinterfeest.

Lang voordat de   christenen het feest claimden, vierden de Germanen al een midwinterfeest rondom de kortste dag van het jaar. Ze  vierden de vruchtbaarheid van het land en herdacht de doden, maar het was vooral een lichtfeest.
In Providentia deed ds. Trinus Hoekstra het openingswoord van een oecumenische kinderkerstviering. Gezinnen vulden de voormalige noodkerk. Schutterij Sebastianus speelkt kerstmuziek. Het gedicht Kerstfeest is om over na te denken. “Kerstfeest is het feest om lief te zijn voor de mensen om je heen. En als ‘t kan ook voor de mensen die gevlucht zijn, of alleen.”

Kinderen ontsteken vier adventskaarsen. Bij het eerste kaarsje wordt het al licht. Bij de vierde kaars wordt uitgesproken: “We steken de kaarsen van Kerstmis aan en iedereen komt bij de kribbe staan. Het licht is geboren, het kindje straalt. De last is van onze wereld gehaald. Laat het Kerstfeest beginnen voor allemaal!” In Gendt vieren kinderen en volwassenen samen één groot feest.

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

Naar het archief

Actueel Kalender Polder Afscheid Martinus
Moment Links Mevrouw Gug Bekende Gendtenaren
Wit je nog Geroezemoes Waal Groeten uit Gendt
Gesprekje Keuvele   Zwarte bladzijde
Hulhuizen Vrienden van GuG Ons volkslied Het platteland

Stichting Groeten uit Gendt heeft ten doel het stimuleren en bewaren van het Gendtse cultuurgoed.

De stichting tracht haar doel te verwezenlijken door het onderhouden van een website en onder de aandacht te brengen van karakteristieke kenmerken van het dorp Gendt tijdens uiteenlopende activiteiten bij alle lagen van de bevolking.

Het gebruik van het Gendtse dialect wordt bevorderd en zo mogelijk gestimuleerd.

 

0481 - 421408

 
St. Maartenstraat 21 6691 XW Gendt
     

Foto bestellen

 
     

Privacy reglement