Ons volkslied

Vrienden GUG

Info voor toeristen

    0481-421408 06-1387 66 24  

 

 
 
Lid in de Orde van Oranje-Nassau     (dinsdag 26 april) Terug Vépé
   
Deze pagina wordt mede mogelijk gemaakt door deze Gendtse Vrienden
 
 
 

 

 

 

 

   
 
 
 
 
 

Twee durpelingen hebben vandaag een lintje gekregen. De koning heeft Anneke Strijbos en Fokke Kijlstra benoemd tot Lid in de orde  van Oranje Nassau.

Burgemeester Nelly Kalfs heeft de versierselen uitgereikt. Het fotograferen van opspelden mocht van de gemeente helaas  alleen vanaf een onmogelijk plaats  achterin de zaal van De Valom.

Kalfs zei in haar toespraak dat Anneke in haar hele leven veel vrijwilligerswerk heeft gedaan. Ze is al meer dan 45 jaar lid van de Soos in Gendt. “Waarvan maar liefst 40 jaar als voorzitter.” Ze begeleidt de  bloemschikcursussen, ondersteunt bij de kerstmarkt en verricht hand- en spandiensten bij de vrijwilligersdag. 

De gedecoreerde  is meer dan 10 jaar als vrijwilliger actief voor Fort Pannerden. Ze zorgde ze in het begin voor de horeca. Tegenwoordig brengt ze in een golfkarretje bezoekers vanaf de parkeerplaats naar het Fort. Ook helpt zij haar man bij het maken van maquettes en andere houten voorwerpen voor de aankleding van het fort.

Anneke Strijbos doet vrijwilligerswerk voor de Protestantse Gemeente Gendt-Doornenburg. Van het rondbrengen van het kerkblad tot het organiseren van bijeenkomsten en ze heeft zitting in het kerkbestuur. “Verder is zij betrokken bij de Stichting Welzijn Ouderen Gendt waar zij ook cursussen bloemschikken verzorgt. Zij stond op Kerstmarkten voor Unicef, organiseerde de Astma-collecte en ging jarenlang de huizen langs om te collecteren voor nog meer andere goede doelen.”

 
 
 
 
 
 
 

Fokke Kijlstra (79) kwam vijftig jaar geleden in Gendt wonen. “Het vrijwilligerswerk hielp hem om snel ingeburgerd te raken”, zei de burgemeester. Als medewerker van een bank werd hij vaak gevraagd voor vrijwilligersfuncties die ‘iets’ met financiën te maken hebben. Bijvoorbeeld als penningmeester voor de ds. G . Boerstichting en de Vrijwilligerscentrale Nijmegen.

 Daarnaast is Fokke  meer dan 43 jaar vrijwilliger bij de Protestantse Gemeente Gendt-Doornenburg. Als kerkrentmeester, lid van de kerkenraad, voorzitter van de kerkenraad, contactpersoon en gastheer.

Bij Stichting Welzijn Ouderen Gendt is Fokke Kijlstra bestuurslid. Hij helpt met het opzetten en uitvoeren van activiteiten. In 2019 werd hij al beloond met de Lingewaardse vrijwilligersprijs.

 

 
 
 

Naar het archief

Actueel Kalender Polder Afscheid Martinus
Moment Links Mevrouw Gug Bekende Gendtenaren
Wit je nog Geroezemoes Waal Groeten uit Gendt
Gesprekje Keuvele   Zwarte bladzijde
Hulhuizen Vrienden van GuG Ons volkslied Het platteland

Stichting Groeten uit Gendt heeft ten doel het stimuleren en bewaren van het Gendtse cultuurgoed.

De stichting tracht haar doel te verwezenlijken door het onderhouden van een website en onder de aandacht te brengen van karakteristieke kenmerken van het dorp Gendt tijdens uiteenlopende activiteiten bij alle lagen van de bevolking.

Het gebruik van het Gendtse dialect wordt bevorderd en zo mogelijk gestimuleerd.

 

0481 - 421408

 
St. Maartenstraat 21 6691 XW Gendt
     

Foto bestellen

 
     

Privacy reglement