Ons volkslied

Vrienden GUG

Info voor toeristen

    0481-421408 06-1387 66 24  

 

 
 
Sloop Markt  (vrijdag 7 januari ) Terug Vépé
   
Deze pagina wordt mede mogelijk gemaakt door deze Gendtse Vrienden
 
 
 

 

 

 

 

   
 
 
 

De sloopkogel heeft definitief een einde gemaakt aan een historisch stukje  van de gemeente Gendt.Een troost is dat SpoeltmanBouw met de bouw van luxe appartementen de contouren van het oude gemeentehuis in stand houdt.
Anders is het gesteld met de verdwenen woning van de familie Pijnappel.
Een naam die voor veel Gendtenaren een symbool is van de historische ambtenarij.
Wim Pijnappel was bekend als meneer Pijnappel van de gemeente.
Hij heeft als ambtenaar van de burgerlijke stand vele echtparen ‘voor de wet’ aan elkaar verbonden.
Het Gendtse trouwboekje met gekalligrafeerde hoofdletters oogt nog steeds als een waardevol museumstukje.

GuG was tijdens de sloop niet in ons durp.
Met dank aan Anja van de Sant voor haar fotografie.

 
 
 

Naar het archief

Actueel Kalender Polder Afscheid Martinus
Moment Links Mevrouw Gug Bekende Gendtenaren
Wit je nog Geroezemoes Waal Groeten uit Gendt
Gesprekje Keuvele   Zwarte bladzijde
Hulhuizen Vrienden van GuG Ons volkslied Het platteland

Stichting Groeten uit Gendt heeft ten doel het stimuleren en bewaren van het Gendtse cultuurgoed.

De stichting tracht haar doel te verwezenlijken door het onderhouden van een website en onder de aandacht te brengen van karakteristieke kenmerken van het dorp Gendt tijdens uiteenlopende activiteiten bij alle lagen van de bevolking.

Het gebruik van het Gendtse dialect wordt bevorderd en zo mogelijk gestimuleerd.

 

0481 - 421408

 
St. Maartenstraat 21 6691 XW Gendt
     

Foto bestellen

 
     

Privacy reglement