Ons volkslied

Vrienden GUG

Info voor toeristen

    0481-421408 06-1387 66 24  

 

 
 
Sloop vogelvolière   (woensdag 20 april) Terug Vépé
   
Deze pagina wordt mede mogelijk gemaakt door deze Gendtse Vrienden
 
 
 

 

 

 

 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

De vogels zijn of verkocht, of ondergebracht bij vrienden. De dorpsvolière is er niet meer. Vrijwilligers zich vandaag met koevoet en ander sloopmateriaal begonnen om het nostalgische onderkomen te slopen. De gevleugelde vriendjes krijgen een nieuw onderkomen. Kartrekker van het initiatief is Redie Verhoeven die in de werkgroep dorpsvolière zit van Gendt Vooruit.

De volière kent een rijke geschiedenis. Een groep vrijwillige Gendtenaren heeft het in 1962 met heel veul dorpsliefde gebouwd. Generaties hebben met kinderen langs de rennen gelopen.

Voordat het naar de gemeente Lingewaard overging heeft de Gendtse Vogelvrienden de volière nog beheerd. Beheerder Wil Janssen is één van de vrijwilligers die het zaakje gaat opruimen.

In de middag nam voorzitter Gerard van Leeuwen van de Gendtse Vogelvrienden een kijkje. Met verbazing keek hij naar de sloopwerkzaamheden. “Zo, dat was een stevig gebouwtje.” Het interieur was weg, maar het dak zat er nog gedeeltelijk op. Arnold Spoeltman werd in één adem genoemd als de timmerman en leverancier van het hout. Arnold is volgens de beheerder Janssen de enige nog van de groep die nog in leven is, die de dorpsvolière beginjaren 60 heeft gebouwd.

De bouw van de nieuwe volière is financieel mogelijk gemaakt door sponsoring en de ruime medewerking van Lingewaard, vertelt RedieVerhoeven. De gemeente mag volgens hem hierin niet onvermeld worden. De onderhoudskosten van het gebouw en de vogels zitten geborgen in het Lingewaardse onderhoudsfonds. Met hun medewerking mag Gendt heel tevreden zijn, laat Verhoeven met nadruk weten.

Sterke verhalen waren er zat te horen

 

 

Beheerder Wil Janssen
 
 

Naar het archief

Actueel Kalender Polder Afscheid Martinus
Moment Links Mevrouw Gug Bekende Gendtenaren
Wit je nog Geroezemoes Waal Groeten uit Gendt
Gesprekje Keuvele   Zwarte bladzijde
Hulhuizen Vrienden van GuG Ons volkslied Het platteland

Stichting Groeten uit Gendt heeft ten doel het stimuleren en bewaren van het Gendtse cultuurgoed.

De stichting tracht haar doel te verwezenlijken door het onderhouden van een website en onder de aandacht te brengen van karakteristieke kenmerken van het dorp Gendt tijdens uiteenlopende activiteiten bij alle lagen van de bevolking.

Het gebruik van het Gendtse dialect wordt bevorderd en zo mogelijk gestimuleerd.

 

0481 - 421408

 
St. Maartenstraat 21 6691 XW Gendt
     

Foto bestellen

 
     

Privacy reglement