Ons volkslied

Vrienden GUG

Info voor toeristen

    0481-421408 06-1387 66 24  

 

 
 
Start Walburgen Beweegt  (woensdag 19  januari ) Terug Vépé
   
Deze pagina wordt mede mogelijk gemaakt door deze Gendtse Vrienden
 
 
 

 

 

 

 

   
 
 
 
 
 
 
 
 

Het was somber, gries en koud. Gin sprankje zon, maar de kop is er af. Walburgen Beweegt is weer begonnen met het aanbieden van gezonde beweegprogramma’s. Vrijwilligers waren diep gestoken in wienterjassen, mutsen en dassen. Willy Evers was lichtelijk verbaasd dat er nog zoveel kinderen voor het fietscrossen naar Walburgen waren gekomen.  

Meerdere keren werd met rode wangen en enthousiasme het parcours van verharding, los zand, grès en donkere bospètje  afgelegd. En alles vur de schik en een appel van boerderijwinkel De Geer.

Na afloop had een aantal deelnemers er nog niet genoeg van. Kou deerden ze niet. Op een zelf gegraven zandparcours werd hun sportieve middag op Walburgen afgesloten.

 Zondag 23 januari is er een gezamenlijke sportochtend voor ouders/begeleiders  en kinderen. Ook hiervoor is een parcours bedacht, het is de bedoeling dat een duo van een volwassen en kind zo veel mogelijk rondjes lopen en/of fietsen. Het beste duo gaat naar huis met de hoogste roem van ons durp. Het is een vrije inloop tussen 10 .00 en 12.00 uur.

Woensdag 26 januari is de afsluiting. Kinderen worden in beweging gehouden door het Transferpunt Sport. Door studenten van de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen. Tijd: 15.00 tot 16.30 uur. Vanwege de coronamaatregelen kunnen kinderen afgezet worden bij de poort van Walburgen. Naam en telefoonnummer worden genoteerd. Het meegeven van een briefje met naam en nummer is handig, zeggen de vrijwilligers. Ophalen rond 16.30, dit is afhankelijk van het weer.

 
 

En alles voor een appel en koffie

 
 

Naar het archief

Actueel Kalender Polder Afscheid Martinus
Moment Links Mevrouw Gug Bekende Gendtenaren
Wit je nog Geroezemoes Waal Groeten uit Gendt
Gesprekje Keuvele   Zwarte bladzijde
Hulhuizen Vrienden van GuG Ons volkslied Het platteland

Stichting Groeten uit Gendt heeft ten doel het stimuleren en bewaren van het Gendtse cultuurgoed.

De stichting tracht haar doel te verwezenlijken door het onderhouden van een website en onder de aandacht te brengen van karakteristieke kenmerken van het dorp Gendt tijdens uiteenlopende activiteiten bij alle lagen van de bevolking.

Het gebruik van het Gendtse dialect wordt bevorderd en zo mogelijk gestimuleerd.

 

0481 - 421408

 
St. Maartenstraat 21 6691 XW Gendt
     

Foto bestellen

 
     

Privacy reglement