Ons volkslied

Vrienden GUG

Info voor toeristen

    0481-421408 06-1387 66 24  

 

 
 
Verplichte ventilatie op scholen. Deur open  (dinsdag 11 januari ) Terug Vépé
   
Deze pagina wordt mede mogelijk gemaakt door deze Gendtse Vrienden
 
 
 

 

 

 

 

   
 

Ons land heeft een nieuw kabinet. En op dag één staat voor onderwijsminister Dijkgraaf de ventilatie op scholen stevig op zijn politieke agenda. Ventilatie lijkt steeds essentiëler te worden om het onderwijs open te houden, maar het nieuwe kabinet trekt er vooralsnog geen extra geld voor uit. De nood is hoog. Op zeker een kwart van de Nederlandse schoolgebouwen is de ventilatie ondermaats, stelt kenniscentrum Ruimte-OK voor het ministerie van onderwijs. Het ontbreken aan voldoende budget speelt een belangrijke rol.

 Ook politiek Lingewaard is ongerust. Met uitzondering van de VVD en Lokaal Belang Lingewaard heeft een raadsmeerderheid onderwijswethouder Helga Witjes verzocht met  gezwinde spoed in gesprek te gaan met de betreffende schoolbesturen  om hun  ventilatievoorzieningen op peil te brengen. Vonkenmorgen en de Tichelaar hebben als goedkoopste ventilatie slechts openstaande deuren en ramen. Ook in de wintermaanden!

Beide schooldirecteuren zien hun huidige situatie nog niet als onoverkomelijk.In hun lokalen wordt gebruik gemaakt van meters om te bepalen hoe hoog de kooldioxidewaarden zijn. Ongezonde waarden zijn niet waargenomen. De gemeenteraad is  echter niet gerust. In een motie is aan de wethouder gevraagd  te onderzoeken om ‘’op basis van de aldus verkregen informatie te beoordelen of in alle gevallen aan de beoogde kwalificatie ‘frisse lucht’ wordt voldaan.”

 De Vonkenmorgen richt zijn blik op nieuwbouw. Binnenkort wordt bekend op welke locatie. De Tichelaar zal hun toekomst moeten richten op aanpassen van hun ventilatie. Minder behaaglijke lokalen is geen prettige oplossing.
 

In 2020 hebben ze als doekje voor het bloeden alle kinderen een tichelaarvest met capuchon gegeven. Maar er moet meer gebeuren. Ook als corona op de achtergrond raakt.

Als kinderen voor hun speelkwartiertje  uit de klaslokalen zijn wordt de buitendeur of ramen opengeslagen. Het gezellige speelgejoel op de speelplaats kan echter minder prettig zijn voor leerlingen van de bovenbouw die zich moeten concentreren bij een open raam .

Technische oplossing

En juist deze lokalen krijgen volgens Joren Heijnen dit jaar de nodige aandacht. Hoe en wat is hem nog niet duidelijk.  Naar verwacht wordt komende zomer aan een technische oplossing gewerkt. Ouders worden uiteraard op de hoogte gehouden, zegt Joren er gelijk bij.

 


 

 
Kinderen hebben het niet zo snel koud. Zeker tijdens het speelkwartier
 
 

Naar het archief

Actueel Kalender Polder Afscheid Martinus
Moment Links Mevrouw Gug Bekende Gendtenaren
Wit je nog Geroezemoes Waal Groeten uit Gendt
Gesprekje Keuvele   Zwarte bladzijde
Hulhuizen Vrienden van GuG Ons volkslied Het platteland

Stichting Groeten uit Gendt heeft ten doel het stimuleren en bewaren van het Gendtse cultuurgoed.

De stichting tracht haar doel te verwezenlijken door het onderhouden van een website en onder de aandacht te brengen van karakteristieke kenmerken van het dorp Gendt tijdens uiteenlopende activiteiten bij alle lagen van de bevolking.

Het gebruik van het Gendtse dialect wordt bevorderd en zo mogelijk gestimuleerd.

 

0481 - 421408

 
St. Maartenstraat 21 6691 XW Gendt
     

Foto bestellen

 
     

Privacy reglement