Ons volkslied

Vrienden GUG

Info voor toeristen

    0481-421408 06-1387 66 24  

 

 
 
Ledenvergadering Huurdersvereniging  (dinsdag 23 mei ) Terug Vépé
   
Deze pagina wordt mede mogelijk gemaakt door deze Gendtse Vrienden
 
 
 

 

 

 

 

   
Voorzitter Paul Verhoeven stopt. er is nog geen opvolger.
 
Huurdersverenging Gendt (HVG) overweegt noodgedwongen de organisatie om te bouwen tot een stichting. Dat liet voorzitter Paul Verhoeven weten tijdens de algemene ledenvergadering. De bestuurlijke capaciteit en onvoldoende bijhouden van de ledenadministratie zijn er debet aan. “Laat ik het zo zeggen, wij hebben de ledenadministratie laten verslonzen”, voegde de voorzitter er ruiterlijk aan toe. WOONstichting Gendt heeft de leden van HVG geïnformeerd over hun toekomstige woningbouwplannen.

De opkomst was gering. Door een gebrekkige ledenadministratie hebben niet alle leden een uitnodiging ontvangen. De bestuurlijke hiaten hebben zich meer opgestapeld. Verhoeven legt na 5 jaar de voorzittershamer neer. Secretaris Jos Jansen heeft HVG (moeten) verlaten, omdat hij geen huurder van de WOONstichting meer is. De vacature van penningmeester staat open. De ambitie om zitting te nemen in het dagelijks bestuur is zeer gering, zegt hij. Verhoeven neemt afscheid tijdens de volgende algemene ledenvergadering, begin 2023. Bij voordracht van het bestuur is Gerrie Hoogveld verkozen om het bestuur te versterken.De stichtingsvorm viel niet in goede aarde. Een stichting heeft geen leden met stemrecht en zeggenschap. En dat doet bij wat leden pijn. Een stichting heeft ook voordelen, weet Verhoeven . Het bestuur kan slagvaardig(er) zijn en heeft geen rompslomp met het actueel houden van een ledenadministratie. Alle ballen in de lucht houden is voor een klein HVG bestuur niet te doen, benadrukt Verhoeven. Zeker gezien de oplopende aandachtspunten. Het agendapunt komt terug bij de volgende algemene ledenvergadering.

De boodschap van directeur bestuurder Germa Knuiver van WOONstichting ging onder meer over nieuwe bouwplannen. De bedoeling is om locatie De Kosterij bij Hof van Breunissen en locatie bibliotheek bij elkaar te voegen. Volgens Knuiver is samenvoeging van twee kleine plannen interessanter voor een bouwbedrijf én WOONstichting Gendt.Bij de bieb gaat het om 12 huurappartementen in de betaalbare sector. WOONstichting Gendt heeft al kennisgemaakt met de buren. Het plan om het complex overhangende balkons te geven die over de kersenbongerd komen is geschrapt. De Sprauwejagers willen geen enkele aantasting van de ‘heilige bongerd’.

Het plaatje van De Kosterij gaf enige beroering. Het voormalige gemeentehuis krijgt zijn oude omvang van de villa terug. De aanbouw gaat weg. Het complex op het grasveld wordt 4 hoog waardoor het uitzicht van de huidige bewoners flink wordt beperkt. Knuiver zei wel dat de bouwafstand 16 meter wordt. Genoeg ruimte om er een binnentuin van te maken.

Het plan telt zo’n 40 tot 45 appartementen in de hoge huursector. De woningen zijn ook geschikt voor jongeren. Graag zelfs, vindt de directeur bestuurder. Zij ziet het al gebeuren dat jongen mensen met bewoners van hogere leeftijden elkaar kunnen ontmoeten. De gedachte is om voor het parkeren de parkeerkelder van Breunissen te betrekken. Het streven is dat beide bouwplannen in 2025 gereed komen. De plannen moeten nog door de gemeente worden getoetst.

 
 
 

Naar het archief

Actueel Kalender Polder Afscheid Martinus
Moment Links Mevrouw Gug Bekende Gendtenaren
Wit je nog Geroezemoes Waal Groeten uit Gendt
Gesprekje Keuvele   Zwarte bladzijde
Hulhuizen Vrienden van GuG Ons volkslied Het platteland

Stichting Groeten uit Gendt heeft ten doel het stimuleren en bewaren van het Gendtse cultuurgoed.

De stichting tracht haar doel te verwezenlijken door het onderhouden van een website en onder de aandacht te brengen van karakteristieke kenmerken van het dorp Gendt tijdens uiteenlopende activiteiten bij alle lagen van de bevolking.

Het gebruik van het Gendtse dialect wordt bevorderd en zo mogelijk gestimuleerd.

 

0481 - 421408

 
St. Maartenstraat 21 6691 XW Gendt
     

Foto bestellen

 
     

Privacy reglement